0904 426 149
annakveta.furikova@finvia.sk

Anna Kveta Furiková

Licencia NBS: 232704 NBS Licencie (6)

Zvedavo a rada do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. Mojich klientov vediem k splneným snom, finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi vyjednávanie exkluzívnych podmienok všetkých produktov na finančnom trhu.

99%
Priemer hodnotení
Odbornosť
98%
Komunikácia
99%
Spoľahlivosť
99%
45479 videní
111 hodnotení

Blog Anna Kveta Furiková

Anna Kveta Furiková 302 0 komentárov

Ak ste živiteľom rodiny, zbystrite pozornosť

Životná poistka má vo všeobecnosti poistenému, resp. pozostalým (oprávneným osobám) poskytnúť finančné prostriedky, ktoré pomôžu v prípade náhodnej alebo nečakanej životnej udalosti. Okrem toho, že životné poistenie nám slúži ako finančná podpora v prípade nepríjemných udalostí, ale môže predstavovať aj istú formu zhodnocovania finančných prostriedkov.

Druhy životného poistenia

Rizikové - poistenie pre prípad smrti. Celé splatené poistné sa spotrebuje na poistné riziká. Rizikové životné poistenie, v ktorom nie je účel aj sporenie, sa uzatvára v tom prípade, ak poistník chce byť poistený na vybrané riziká a nevyužíva aj sporenie.

Najčastejšie si tento druh vyberajú klienti pri zaistení úveru.

Kapitálové - poistenie pre prípad smrti a dožitia. Tento typ poistenia je opakom rizikového. Počas poistenia pre prípad smrti poistníka sa vytvára aj poistná rezerva. Je to kapitál, časť financií, ktorá bude v prípade dožitia sa poistníka určitého veku vyplatená.

Vek dožitia sa stanovuje vopred.

Investičné životné poistenie - je kombináciou poistenia aj sporenia, rizikového životného poistenia a dlhodobého investovania financií za účelom ich zhodnocovania.

Zvážiť sa oplatí všetky životné poistenia, v závislosti od finančnej schopnosti a individuálnych požiadaviek klienta.

Pripoistenia k životnému poisteniu

Poistnú ochranu získavate OKAMŽITE uzatvorením životného poistenia. Poistník si ju však môže rozšíriť o ďalšie možnosti pripoistenia proti rôznym rizikám. Tie majú inú karenčnú dobu (dobu, počas ktorej si nemôžete nárokovať na poistné).

Najčastejším typom pripoistenia je úrazové poistenie, ktoré je štandardným pripoistením k väčšine životných poistení.

V prípade vážneho úrazu, či už následnou smrťou alebo s trvalým telesným poškodením, ponúka sa vám možnosť zabezpečiť svojich príbuzných. Vinou úrazu môžete stratiť zamestnanie alebo následkom úrazu ste dlhodobo práceneschopný, v takýchto prípadoch môžete príjem z poistky využiť. Môže vám pomôcť vykryť dočasný, resp. trvalý nedostatok finančných prostriedkov.

Najčastejšie pripoistenia sú:

1. Pripoistenie pre prípadnú práceneschopnosť /PN/
2. Pripoistenie kritických chorôb
3. Pripoistenie invalidity
4. Pripoistenie chirurgického zákroku
5. Pripoistenie nezamestnanosti
6. Pripoistenie úrazové pre deti
7. Pripoistenie denných dávok
8. Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistenca

Všetky okolnosti musíte zvážiť ešte predtým, ako sa rozhodnete uzatvoriť poistnú zmluvu.

Klientom pomáham vybrať vždy také poistenie, ktoré berie na vedomie individuálne požiadavky a možnosti.

Nenechajte v živote nič na náhodu a zabezpečte seba, aj svojich blízkych.

Pridaj komentár

komentáre