Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Anna Kveta Furiková

Licencia NBS 232704: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Prijímanie vkladov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
99%
Priemer hodnotení
66810 videní
258 hodnotení
2023
2022
2021

Blog Anna Kveta Furiková

Anna Kveta Furiková 894 0 komentárov

Ako sa správne pripraviť na nečakané životné situácie?

Najvýhodnejším typom poistenia v súčasnosti na finančnom trhu je rizikové poistenie. Široké spektrum krytia rizík, ktoré poisťovne ponúkajú, nám umožňujú ako klientom budovať si svoju vlastnú poistnú ochranu a to hlavne podľa svojich predstáv, možností a požiadaviek. Platíte výlučne iba za poistenie (riziká, ktoré poisťovňa ponúka).

  K tomuto najrozšírenejšiemu typu poistenia je možné samozrejme PRIPOISTIŤ širokú škálu rôznych iných pripoistení, napríklad pre prípad smrti, úrazu, práceneschopnosti, invalidity, choroby alebo nezamestnanosti.

Tieto poistenia sú určené ako pre dospelých, tak aj deti. Vstupný vek poistenia je od 0 mesiacov  ( v niektorých poisťovniach len od 6 mesiacov) do 75 rokov. Poisťovne ponúkajú okrem iného rôzne výhody v podobe asistenčných služieb, bonusov či zliav.

Variabilita poistenia zostáva nezmenená počas celej doby, kedy poistenie trvá. Počas poistenia si platíte len za dané riziko alebo pripoistenie. Najlepšou VÝHODOU je, že klient si môže kedykoľvek pripoistenia meniť a to z dôvodu rôznych zmien životných situácií.

Ak sa rozhodnete v poistnej zmluve určiť osoby, ktoré budú mať nárok na plnenie v prípade vašej smrti, pripravte si aj ich dátumy narodenia alebo ich rodné čísla.

Rizikové životné poistenie je možno zložitý produkt. Či sme ho správne nastavili zistíme, až keď vznikne poistná udalosť. Preto sa netreba unáhliť a pozorne vyberať a porovnávať.

Pred uzatvorením poistnej zmluvy si pomocou analýzy zhodnotím v akej aktuálnej situácii sa poistník nachádza. Zhodnotím vaše potreby a požiadavky a navrhnem vám poistenie, ktoré je šité presne na mieru. Veľmi veľkú úlohu pri vstupe do nového vzťahu s poisťovňou uzatvorením novej poistnej zmluvy je váš zdravotný stav.

Následne s vami vyplním návrh poistnej zmluvy. Svojim klientom vždy odporúčam pripraviť si všetky doklady totožnosti, čo urýchli vytvorenie životného rizikového poistenia. Osobný zdravotný dotazník posielam vopred aj elektronicky. Áno viem, prečítať si detailne všetky otázky v dotazníku niekedy naozaj trvá. Ale práve na základe jeho vyplnenia poisťovňa určí rizikovosť prijatia alebo prijatia s obmedzeniami, prípadne neprijatia do poistenia.

Viac o možnostiach poistenia na https://www.finvia.sk/anna-kveta-furikova