Blog Tatiana Martonová (1 článkov)

Tak trochu zaznávané poistenie Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi alebo keď sa lepí smola na päty a prečo sa poistiť.

Meníte zamestnanie? Viete o tom, že  bude zamestnávateľ požadovať pri podpise pracovnej zmluvy aj podpísanie dohody o hmotnej zodpovednosti. Samozrejme sa vám to nepáči ,ale je to podmienené   a nemáte na výber . Ste si vedomí , že za svoje činy / prípadne škody / spôsobené zamestnávateľovi ste plne zodpovedný,  ale vynára sa otázka čo v prípade neviny?  V opačnom prípade aj zamestnávateľ potrebuje byť ošetrený  pre prípad , že  mu vznikne škoda z nedbanlivosti zamestnancov, a náklady s tým vzniknuté.

 Riešením je kompromis  a to  produkt poistenie zodpovednosti zamestnanca  za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi , neúmyselne , prípadne z nedbanlivosti, ktoré pokryje  škody až do výšky 4-násobku  priemernej mesačnej mzdy.

Tatiana Martonová 126 0 komentárov