Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Finvia holding

Licencia NBS 229898: Poistenie a Zaistenie, Poskytovanie uverov, Prijmanie vkladov, Kapitálové trhy, Starobne dôchodkové sporenie, Doplnkove dôchodkové sporenie

Blog Finvia holding

Finvia holding 1213 0 komentárov

Čo by ste mali vedieť o poistení domácnosti

Čo by ste mali vedieť o poistení domácnosti

Bojíte sa, že vás vytopí voda v byte? Alebo máte strach, že vám vykradnú nový dom? Vyhnúť sa týmto alebo iným nepríjemným udalostiam sa na 100% nedá. Skúsenosti ale ukazujú, že ak má človek dobrú poistku, môže následky takýchto udalostí prekonať oveľa ľahšie. Ako všade, aj tu platí, že poistenie domácnosti bytu alebo domu má viacero podmienok a o nich by ste mali určite vedieť. Čo to je poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti je určené primárne na ochranu majetku pred viacerými rizikami spôsobenými tretími osobami alebo prírodnými živlami. V prípade záujmu je možné dojednať aj poistenie zodpovednosti za škody, ktoré môžete spôsobiť vy voči majetku niekomu inému.
Zmyslom poistenia je chrániť teda vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spôsobenými škodami na majetku. Na rozdiel od poistenia nehnuteľnosti nie je poistenie domácnosti viazané na samotnú nehnuteľnosť a jej konštrukčné časti, ale ide o poistenie toho, čo je vo vnútri nehnuteľnosti, čiže vybavenia.
Poistenie domácnosti zahŕňa obvykle poistenie nasledovných hnuteľných vecí:
 • nábytok
 • svietidlá
 • koberce
 • dekoračný textil
 • cennosti
 • oblečenie a obuv
 • starožitnosti, umelecké predmety, hodnotné zbierky
 • biela technika, výpočtová technika a elektronika
 • športové potreby
 • hobby náradie a zariadenie
 • peniaze a iné peňažné či nepeňažné hodnotné alternatívy
 • kuchynské alebo kúpeľňové vybavenie domácnosti

Kto všetko a za koľko poskytuje toto poistenie?

Poistenie domácnosti poskytujú všetky najznámejšie poistné spoločnosti zamerané aj na majetkové poistenie - najmä Allianz, AXA, ČSOB Poisťovňa, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, QBE, Union Poisťovňa a Uniqa.
Cena za poistenie sa odvíja od viacerých faktorov. Závisí najmä od typu balíčka poistenia (čiže, čo všetko je v poistení zahrnuté), ocenenia domácnosti, regiónu, plochy poisťovanej domácnosti, charakteru výbavy, výšky prípadnej spoluúčasti, zabezpečenia a prípadných pripoistení mimo zvolený balíček. Z toho dôvodu je pre laika porovnanie poistenia veľmi náročné a vybrať si skutočne najvýhodnejšie poistenie môže byť niekedy až nadľudská úloha...
Dajte si pozor aj na výluky!
Pri poistení domácnosti treba pamätať na to, že aj tu existujú určité situácie, ktoré by možno na prvý pohľad spadali medzi udalosti chránené poistkou, ale poisťovne pri nich môžu odmietnuť poskytnúť poistné plnenie alebo zamietnuť toto poistné plnenie vzhľadom na to, že nejde o škody, na ktoré by sa poistka vzťahovala.
Medzi všeobecné výluky z poistenia patria:
 • škody spôsobené úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou poisteného, jeho manželom alebo manželkou alebo inými členmi domácnosti
 • škody spôsobené vyššou mocou, zásahom úradnej alebo štátnej moci, povstaním, nepokojmi, štrajkom, teroristickým činom, sabotážou alebo vojnovými udalosťami
 • škody spôsobené rádioaktiviou, ionizujúcim žiarením alebo pôsobením jadrovej energie
 • škody spôsobené v dôsledku vady, za ktorú zodpovedá predávajúci alebo zhotoviteľ danej veci na základe zákona alebo na základe inej zmluvy

Medzi špecifické výluky z poistných rizík, kedy nie je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie, patria napríklad tieto škody spôsobené:
 • atmosférickými zrážkami, ak škoda vznikla vniknutím zrážok do nehnuteľnosti cez neuzatvorené stavebné súčasti alebo v dôsledku poškodenej strešnej krytiny
 • nárazom vozidla poistníka alebo jemu blízkej osoby
 • pádom predmetu v dôsledku ľudskej činnosti
 • požiarom, ak škoda vznikla tlením alebo vystavením poistených vecí úžitkovému ohňu alebo teplu
 • povodňou alebo záplavou v niektorých presne vymedzených situáciách v zmluve, napríklad pri menšom ako 10 ročnom maximálnom prietoku vody
 • úderom blesku v niektorých presne vymedzených situáciách v zmluve, napríklad ak sa vyžadovala inštalácia bleskozvodu a ten nebol v čase poistnej udalosti funkčný alebo zriadený v súlade s právnymi predpismi
Medzi špecifické výluky z poistných rizík patria aj niektoré prípady vandalizmu, škody z vodovodných zariadení, výbuchy alebo zosuvy pôdy za určitých okolností. Samozrejmosťou je, že dobrá poisťovňa alebo dobrý expert na financie vás na tieto výluky upozornia - presne tak, ako to robíme my voči našim klientom.

Vybavte si poistenie domácnosti online!

Vďaka modernej dobe internetu už nemusíte vybavovať poistenie len osobne a lietať z jednej pobočky poisťovne do druhej, aby ste zistili, ktorá z nich je pre vás najlepšia. Všetko sa dá totiž vybaviť online z pohodlia domova bez toho, aby ste museli niekam chodiť.
Porovnanie poistenia nehnuteľnosti aj domácnosti vybavíte tiež u nás. V rámci našich služieb vám ponúkame pomoc s výberom, dojednaním a uzavretím najvýhodnejšieho poistenia.  Okrem toho, že zadarmo porovnáme poisťovne a nájdeme najlepšiu ponuku na trhu, vám poradíme, ako sa správne poistiť. Oslovte našich expertov na poistenie a všetko ostatné nechajte na nich!

Autor: Finvia holding

Pridaj komentár

komentáre

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.