0904 426 149
annakveta.furikova@finvia.sk

Anna Kveta Furiková

Licencia NBS: 232704 NBS Licencie (6)

Zvedavo a rada do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. Mojich klientov vediem k splneným snom, finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi vyjednávanie exkluzívnych podmienok všetkých produktov na finančnom trhu.

99%
Priemer hodnotení
Odbornosť
98%
Komunikácia
99%
Spoľahlivosť
99%
45476 videní
111 hodnotení

Blog Anna Kveta Furiková

Anna Kveta Furiková 118 0 komentárov

Čo je podstatou produktov životného poistenia?

V súčasnosti na finančnom trhu propaguje svoje produkty viacero životných poisťovní. V niektorých prípadoch sa líšia len vo veľmi malých detailoch. Čo je ich podstatou? Vo všeobecnosti môžeme rozdeliť životné poistenie na tri základné druhy a to:

- rizikové poistenie
- kapitálové poistenie
- a investičné poistenie.

1. Rizikové životné poistenie

Je najrozšírenejším typom životného poistenia. Suma, ktorú platíte neobsahuje sporiacu zložku, ako je to napríklad pri inom type životného poistenia.

Z uvedenej situácie vyplýva, že síce platíte mesačne stanovenú sumu za poistenie, ale v prípade dožitia sa konca uzatvorenej poistnej zmluvy, zostáva celá zaplatená čiastka poisťovni. Tento typ poistky pokrýva riziko smrti akejkoľvek, smrti úrazom, smrti s klesajúcou poistnou sumou, trvalých následkov úrazu s progresiou, kritických ochorení, denne dávky za pobyt v nemocnici, denná dávka v prípade úrazu, práceneschopnosť, invalidita a iné .

Z praktického hľadiska je toto poistenie lacnejšie a výhodnejšie. Hlavne ak svoje financie chcete zhodnotiť lepšie ako v poisťovni.

2. Kapitálové životné poistenie 

Je to poistenie, ktoré okrem rizikovej časti má aj sporiacu zložku. Okrem toho, že máte kryté riziko smrti alebo závažného ochorenia, tento typ poistenia zahŕňa totiž aj formu dlhodobého sporenia. Ako to myslím?

Z mesačnej platby je časť peňazí cenou poistenia a druhá časť je kapitálovou rezervou. Tá sa akumuluje a poisťovne s rezervami môžu ďalej pracovať a zhodnocovať tak, aby dokázali pripisovať úroky.

Práve poisťovňa rozhoduje o tom, ako peniaze zhodnotiť.
Hlavným cieľom poistenia je teda krytie rizika a popritom aj sporenie.

3. Investičné životné poistenie

Od klasického vyššie spomínaného kapitálového poistenia sa líši najmä tým, že nie poisťovňa, ale klient si sám určuje, akým spôsobom a investíciami bude jeho kapitálová časť poistného zhodnocovaná. V ponuke je väčšinou viacero fondov, ktorými disponujú jednotlivé poisťovne.
Viac menej je toto poistenie na rozhodnutí samotného klienta, nakoľko klient si sám určí aj pomer krytia rizika a aj sporenia.

K poisteniu treba pristupovať zodpovedne a s jasným cieľom čo poistiť, preto na osobnom stretnutí preberáme s klientom rôzne možnosti poistenia, financií, ale aj zhodnotenia.

Pridaj komentár

komentáre