0911 828 976
marek.durdiak@finvia.sk

Marek Durdiak

Licencia NBS: 230927 NBS Licencie (3)

Financiám som sa začal venovať pred piatimi rokmi. Za ten čas som zozbieral množstvo skúseností, ktoré mi dnes pomáhajú hájiť záujmy klientov pred veľkými finančnými inštitúciami. Na financiách je krásne to, že čím viac klientom dokážete pomôcť, tým viac sa posúva vaše podnikanie.

97%
Priemer hodnotení
Odbornosť
98%
Komunikácia
96%
Spoľahlivosť
97%
26869 videní
32 hodnotení

Blog Marek Durdiak

Marek Durdiak 1496 0 komentárov

Dôchodok 1. časť: Ako funguje dôchodkový systém

Prečo by sa o svoj dôchodok mali ľudia zaujímať ako náhle nastúpia do zamestnania? Prečo sociálna poisťovňa nebude mať v budúcnosti dostatok prostriedkov, aby valorizovala dôchodky? Aké možnosti máme na to, aby náš dôchodok bol dôstojný?  Práve týmto otázkam je venovaný tento dôchodkový seriál.

Ako vlastne funguje dôchodkový systém na Slovensku?

Za otca dôchodkového systému sa považuje Otto von Bismarck. 1.1. 1891 vstúpil v platnosť jeho zákon, ktorý priznával štátny dôchodok aj nižším štátnym úradníkom a robotníkom,  tzv. definitívu.  Dôchodok sa však začínať poberať v 70tom roku života. Priemerná dĺžka života pracujúceho človeka však bola 45 rokov.  Dnes sa muži dožívajú v priemere 72 rokov a ženy 79 rokov. Dôchodok začínajú poberať v 62 roku.

Priebežný dôchodkový systém, aký poznáme u nás je založený na solidarite. V praxi to znamená, že ľudia, ktorí pracujú odvádzajú časť svojich príjmov na dôchodky ľuďom, ktorí už dosiahli vek odchodu do dôchodku. Na tomto modeli nie je nič zlé a pri priaznivom demografickom vývoji môže fungovať. Problém však nastáva vtedy, keď pôrodnosť v danej spoločnosti klesá a doba, ktorú ľudia trávia na dôchodku, sa predlžuje.

S nepriaznivým demografickým vývojom dnes zápasia mnohé európske krajiny, Slovensko nevynímajúc. Starnutie populácie je jav, ktorý pôsobí na priebežné dôchodkové systémy likvidačne. V roku 2004 sa zrealizovala reforma aj nášho dôchodkového systému. Ambiciózny plán vtedajšej vlády dal vzniknúť novému systému, zloženému z troch pilierov.
Prvý pilier tvorila sociálna poisťovňa, ako tomu bolo dovtedy. Prvý pilier, nazývaný aj priebežný, svoje fungovanie nezmenil. Odvody, ktoré boli odvádzané do sociálnej poisťovne, sa naďalej rozdeľovali medzi poberateľov dôchodkov.  Čo sa zmenilo bola výška odvodov,  ktoré prúdili do sociálnej poisťovne.  Ak sa človek rozhodol vstúpiť do druhého piliera, jeho odvody, ktoré do tej doby predstavovali 18 % z jeho príjmu, sa rozdelili. Do sociálnej poisťovne šlo 9 % a 9 % šlo do druhého piliera.

Druhý pilier, tzv. kapitalizačný, mal alebo stále má tvoriť akýsi vlastný dôchodkový účet, z ktorého človek bude čerpať prostriedky na dôchodku.  Z pôvodných 9 % si tam dnes človek sporí už len 4 % zo svojho príjmu. Nie rozdiel 5%, ktorý tam vznikol, sa človeku neobjaví na výplatnej páske a v jeho peňaženke ako zvýšenie príjmu. Zmenila sa  výška jeho odvodov do sociálnej poisťovne. Dnes odvádza 14 % do prvého pilieru a len 4 % na svoj účet v druhom pilieri. Zmena tohto pomeru jasne hovorí o potrebe navýšiť odvody do sociálnej poisťovne už dnes.  V roku 2015 dotoval štát sociálnu poisťovňu sumou  453 mil. eur. Na odvodoch vyzbierala teda o 453 mil. eur menej ako potrebovala na výplatu dôchodkov. Aby štát mohol tento systém dlhodobo dotovať potrebuje mať verejné financie vo veľmi dobrej kondícii.

Za tretí pilier by sme mohli považovať akékoľvek pravidelné sporenie, ktoré je určené na tvorbu kapitálu na dôchodok. Z legislatívneho hľadiska je tretí pilier sporenie, na ktoré prispieva aj zamestnávateľ . 

Pridaj komentár

komentáre