Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Finvia holding

Licencia NBS 229898: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Prijímanie vkladov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie

Blog Finvia holding

Finvia holding 1318 0 komentárov

Hypotéka pre mladých bude od 1. januára 2018 po novom. Pozrite sa, ktoré podmienky sa zmenia a ako vás to ovplyvní

Blíži sa koniec roka a to nie je príležitosť len na bilancovanie, ale najmä na predstavenie si noviniek v tom ďalšom. Jedna veľmi zásadná sa týka hypoték, konkrétne hypotekárnych úverov na bývanie pre mladých. Presné štatistiky o tom, koľko ľudí využíva zvýhodnené hypotéku pre mladých síce štát nevedie, ale niečo môže napovedať objem niekoľkých desiatok miliónov Eur, ktoré ročne odídu zo štátneho rozpočtu na podporu týchto úverov. Ročne bolo takýmto spôsobom podporovaných desiatky tisíc úverov, čo sa odrazilo na ich výhodnejšom úroku.

Od začiatku roka sa však veľa vecí zmení a hypotéka pre mladých bude po novom. Poďte sa pozrieť s nami, čo sa zmení a čo zostane rovnaké:

Podmienky poskytnutia sa s ohľadom na vek a účel nemenia
Čo sa týka podmienok poskytnutia, tu sa v zásade politika pri zvýhodňovaní mladých ľudí nemení. Aj naďalej bude možné získať zvýhodnený úver na bývanie len pre tých žiadateľov, ktorí v deň podania žiadosti majú vek od 18 do 35 rokov.

Ak budete žiadať o hypotéku vo dvojici, musí túto podmienku splniť každý žiadateľ. Nie je teda možné, aby ste vek spriemerovali, takto to nefungovalo doteraz a nebude to fungovať ani po novom.
Rovnako tak sa nemení ani účel poskytnutia úveru. To znamená, že aj naďalej pôjde o úver na bývanie, ktorý bude určený na zabezpečenie si trvalého bývania, čiže nie napríklad na stavbu alebo kúpu rekreačnej nehnuteľnosti. Účel použitia finančných prostriedkov bude potrebné aj naďalej vedieť doložiť.

Podmienky viažuce sa k nehnuteľnosti a k úveru
Čo sa týka podmienok ohľadom samotnej nehnuteľnosti, financovať touto hypotékou bude možné len tuzemské nehnuteľnosti určené na bývanie, čiže dom alebo byt. Taktiež zabezpečenie úveru cez záložné právo môže byť jedine k tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, čiže k bytu, domu alebo bytovému priestoru.
Zvýhodnenie k hypotéke sa bude dať aj naďalej získať len pre úver:
 • do výšky najviac 50.000 €
 • a zároveň do výšky najviac 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku
V praxi to bude znamenať, že ak si požičiate viac, tak zvýhodnenie sa bude týkať len tej časti úveru, ktorá bude spĺňať obidve podmienky. Na zostatok už nebudú výhodnejšie podmienky platiť a za týmto účelom banky dofinancujú zvyšok cieľov sumy klasickou komerčnou hypotékou s trhovými podmienkami.

Čo sa týka doby zvýhodnenia, ani tu sa nič nezmení. Doteraz bolo možné získať výhodnejší úrok na obdobie prvých 5 rokov splácania. Po novom bude tiež platiť, že zvýhodnenie k hypotéke pre mladých bude možné uplatňovať 5 rokov od získania úveru.

Podmienky týkajúce sa príjmu žiadateľov
V tomto ohľade sa mení pri hypotékach pre mladých len veľmi málo. Aj naďalej sa bude sledovať príjem žiadateľa alebo žiadateľov, nakoľko štát chce prostredníctvom tohto špecifického úveru na bývanie podporovať najmä tých mladých ľudí, ktorí to finančne najviac potrebujú.

Podmienka ohľadom príjmu musí byť splnená ku dňu uzavretia zmluvy o úvere, pričom tu si treba zapamätať jedno dôležité číslo a to koeficient 1,3. Ide o hornú hranicu príjmu pre schválenie hypotéky pre mladých.
Ako sa pri posudzovaní príjmu postupuje? Jednoducho:
 • za posledný kalendárny rok sa vypočíta priemerný príjem zo všetkých zdaniteľných príjmov
 • do úvahy sa berú len tie príjmy, ktoré daňovník uviedol v daňovom priznaní
 • z týchto príjmov sa vypočíta priemerný mesačný príjem
 • pre hornú hranicu je dôležitá suma priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa Štatistického úradu za predošlý kalendárny rok
 • priemerný mesačný príjem daňovníka nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve
Ohľadom príjmu nastávajú dve zmeny. Prvou je, že sa nebude posudzovať priemerná mzda v národnom hospodárstve za kvartál, ale už za celý rok.

Druhá zmena sa týka posudzovania dvoch žiadateľov, kde bude platiť, že ich priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť tiež 1,3 násobok priemernej mzdy. Doteraz sa oba príjmy sčítali a nesmeli spolu prekročiť 2,6 násobok.

Forma zvýhodnenia hypotéky pre mladých
Veľká, vlastne najväčšia, zmena nastane v spôsobe finančného zvýhodnenia pre mladých. Doteraz fungovala hypotéka pre mladých na princípe zníženia úrokovej sadzby o 3 percentuálne body oproti komerčnej sadzbe. Na tomto znížení úroku sa podieľal štát dvoma percentami, banka jedným percentom.

Rozdiel bol aj v uplatňovaní zvýhodnenia v praxi. Niektoré banky schválili žiadateľom hypotéku už s nižším úrokom iné s komerčným úrokom a rozdiel potom vracali klientovi priamo na účet. Odlišné prístupy spôsobili rozdielne zostatky istiny po skončení zvýhodnenia. Niekto tak mohol mať väčšiu nesplatenú časť hypotéky, hoci mal rovnaký úrok.

Po novom sa táto forma ruší a zavádza sa forma daňových bonusov. V niečom bude tento spôsob podobný ako napríklad pri bonuse na dieťa, no v niečom aj odlišný.
O daňovom bonuse v prípade hypotéky pre mladých budú platiť tieto veci:
 • nárok naň vznikne automaticky v prípade splnenia podmienok zo zákona, čiže bonus získate napríklad aj vtedy, ak nebudete mať žiaden zdaniteľný príjem
 • výška bonusu bude vo výške polovici zaplatených úrokov, najviac však 400 € za mesiac
 • bonus sa bude viazať len k jednému dlžníkovi a len na jednu úverovú zmluvu; ak budú dlžníci dvaja, môže si ho uplatniť len jeden z nich
 • bonus sa odčíta od daňovej povinnosti za kalendárny rok po podaní daňového priznania, pričom ak bude výška bonusu vyššia ako zaplatená daň, štát dlžníkovi rozdiel vráti v hotovosti na účet
 • na vrátenie daňového bonusu bude lehota do 40 dní od podania daňového priznania
Odklad splátok istiny pri narodení dieťaťa
Jedna z veľkých nefinančných výhod, ktorá bola spojená s hypotékou pre mladých, bola možnosť odkladu splátok istiny pri narodení dieťaťa. Išlo o nárok zo zákona, o ktorý bolo možné požiadať do 3 mesiacov od narodení dieťaťa.

Banka na základe žiadosti doplnenej rodným listom potom ponúkla dlžníkovi možnosť na dva roky odložiť splácanie istiny hypotéky. Úroky sa však museli platiť naďalej, no zníženie mesačnej splátky hypotéky aspoň o nejakú čiastku pomohlo veľa mladým rodinám. Po novom však už takáto možnosť pri hypotéke pre mladých nebude.

Čo je výhodnejšie? Krátke porovnanie
Z hľadiska transparentnosti je zmena v hypoték pre mladých od roku 2018 síce k lepšiemu, ale má viac negatíva, než pozitíva. Proces vybavovania samotného daňového bonusu bude administratívne náročnejší a dlžník bude musieť od banky získať potvrdenie o zaplatených úrokoch. Otázne je, či banka bude takéto potvrdenie vydávať bezplatne.

Problematické je aj to, že na získanie daňového bonusu bude treba dôslednejšie riešiť daňové priznanie. Povinnosti pribudnú zamestnávateľovi, ale kto napríklad podniká na živnosť alebo podáva daňové priznania sám, bude si musieť započítanie daňového bonusu vyriešiť vo vlastnej réžií.

Na záver sa teda priam ponúka otázka, či nová podoba hypoték pre mladých bude naozaj atraktívna pre všetkých. Už teraz vieme vypočítať, že pri väčších úveroch bude menej výhodná z finančného hľadiska, než tomu bolo doteraz.

Sme veľmi zvedavý, či si nakoniec žiadatelia nepovedia, že im to za celú administratívu nestojí a nesiahnu po klasickej komerčnej hypotéke. Koniec koncov, vďaka historicky najnižším úrokovým sadzbám sú rozdiely naozaj minimálne.

Autor: Finvia holding