Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Katarína Dubcová

Licencia NBS 251959: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Kapitálový trh
100%
Priemer hodnotení
40902 videní
125 hodnotení
2021
2020

Blog Katarína Dubcová

Katarína Dubcová 631 0 komentárov

Hypotéka v čase pandémie pre SZČO alebo majiteľa s.r.o.

Aké podmienky musí spĺňať  SZČO či majiteľ s.r.o. aby získal hypotéku? 

 
  Rovnako ako medzi štandardnými zamestnancami aj medzi podnikateľmi je mnoho žiadateľov o hypotekárny úver. Momentálna situácia v spojitosti s Koronavírusom však spôsobila na finančnom trhu veľké zmeny.  Banky , pre svoju ochranu, zaviedli nové pravidlá a stanovili rôzne podmienky pre akceptáciu príjmu podnikateľov. 

Na mnohé odvetvia podnikania mala pandémia negatívny dopad. Ide predovšetkým o oblasti gastronómie, cestovného ruchu, hotelierstva ale i mnoho ďalších. Príjmy (zisky) podnikateľov sa  v daných oblastiach podnikania rapídne znížili, dokonca zastavili.Preto banky nastavili rôzne podmienky akceptácie príjmu. Niektoré banky dokonca dočasne tieto odvetvia vylúčili z akceptovateľných príjmov. 

Podmienky bán sa ,,našťastie" líšia od banky k banke. Preto je vždy potrebné poradiť sa o výbere banky, ktorá daný príjem bude akceptovať.

Aké kritéria pri príjmoch z podnikania banky posudzujú? 
Podmienky poskytovania hypoték sa v čase neustále menia vzhľadom na meniacu sa situáciu v spojitosti s pandémiou. ,,To, čo platilo dnes, nemusí platiť zajtra."
Medzi základné podmienky akceptácie príjmu z podnikania patria:
  • minimálna doba podnikania- pri SZČO 6 mesiacov vybraná banka, štandardne 12 mesiacov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,pri s.r.o. štandardne 24 mesiacov, vybrané banky 12 mesiacov
  • kladné daňové priznanie- výsledkom hospodárenia má byť zisk, nie strata (na výnimku akceptovateľná strata, do limitu danej banky, musí však byť odôvodnená) , v čase pandémie s daňovou stratou len minimálna šanca
  • hypotéka až po podaní daňového priznania
  • v čase podávania žiadosti o hypotekárny úver musí byť podnikateľská činnosť naďalej aktívna, nie prerušená, zrušená           
Ako sa vypočíta príjem z podnikateľskej činnosti pri SZČO a majiteľa s.r.o.: (existuje niekoľko druhov príjmu)​SZČO: A. Základ dane - daň/ 12B.
            B. % z obratu (tržieb), štandardne 10% , vybrané banky 50%, 60%, 20%

s.r.o.: A. Rozdelenie zisku- zisk /12 vynásobený percentuálnym podielom konateľa/  spoločníka s.r.o.
          B. Rovnako ako u živnostníka % z obratu (tržieb) , základu dane

Toto boli zhrnuté niektoré z aktuálnych podmienok akceptácie príjmu podnikateľa. Veľmi dôležitou podmienkou je,aby žiadateľ nemal negatívny záznam v úverovom registri a taktiež aby neboli evidované nedoplatky voči sociálnej či zdravotnej poisťovni. Rovnako opakované alebo zamietnuté žiadosti môžu banky posudzovať v neprospech žiadateľa.