Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Finvia holding

Licencia NBS: Poistenie a Zaistenie, Poskytovanie uverov, Prijmanie vkladov, Kapitálové trhy, Starobne dôchodkové sporenie, Doplnkove dôchodkové sporenie

Blog Finvia holding

Finvia holding 1817 0 komentárov

Investovanie hrou, časť 1: Čo je to podielový fond a aké príležitosti vám ponúka?

Myslíte si, že investovanie len pre vyvolených? Náš seriál Investovanie hrou vám ukáže, že investovať môže úplne každý. My vo Finvia Group sa zameriavame v rámci investovania na podielové fondy, ktoré sú ideálne najmä pre malých investorov, ktorí chcú investovať vo forme pravidelných malých vkladov. 
Podielové fondy v skratke
Pod pojmom podielový fond si môžete predstaviť veľké množstvo peňazí sústredených na jednom účte, ktoré sú použité na investovanie na finančných trhoch. Fond je totiž tvorený vloženými finančnými prostriedkami jednotlivých podielnikov, čiže investorov. Samotné investovanie do podielového fondu na Slovensku sa riadi zákonom č. 594/2003 Zb. o kolektívnom investovaní.
Aby ste mohli investovať do podielového fondu, musíte si v ňom kúpiť podiel, ktorý je reprezentovaný podielovými listami. Tie sa dajú kúpiť jednorazovo alebo postupne po menších čiastkach. Každý jeden podielový list má svoju cenu, ktorá sa môže v priebehu času meniť a podľa toho, ako sa podielovému fondu darí, môže stúpať alebo klesať.

Podielový fond je teda forma kolektívneho investovania viacerých podielnikov, ktorí do neho vložia svoje peniaze a tie sú následne použité na tvorbu zisku. Riadenie fondu, realizovanie konkrétnych činností vedúcich k zisku a celkovú správu fondu má na starosti správcovská spoločnosť a jej odborníci z oblasti investovania.

Činnosť podielového fondu a výnosy
Aby ste mohli na investovaní do podielového fondu zarábať, je potrebné, aby peniaze vložené do fondu generovali zisk. Za týmto účelom správca podielového fondu využíva vložené finančné prostriedky na obchodovanie na finančných a peňažných trhoch.
Najčastejšie sa obchoduje s cennými papiermi, najmä akciami a dlhopismi, prípadne sa môže investovať aj do konkrétnych komodít. Podielový fond môže vďaka akumulácii veľkého množstva financií investovať aj v takých oblastiach, kde by to bolo pre individuálneho investora nemožné.
Ako investor môžete mať zisk z investovania dvoma spôsobmi:
  1. Pravidelnými výnosmi: Na základe držby podielového listu môže fond vyplácať jeho majiteľovi pravidelný výnos, napríklad raz za rok. Niektoré fondy tento výnos vyplácajú pravidelne, iné až po uplynutí istej vopred dojednanej doby.
  2. Predajom podielového listu: Ak sa podielovému fondu darí, stúpa aj cena jeho podielových listov. Pokiaľ predáte svoj podielový list v období vysokých ziskov fondu, získate zaň oveľa viac, ako ste zaplatili pri jeho kúpe a máte tak zisk.
Riziko vs. garancia
Na rozdiel od bankových vkladov, čiže termínovaných účtov alebo vkladných knižiek, nie je investovanie do podielových fondov garantovaným zhodnotením peňazí. To však neznamená, že by šlo o niečo, čo nepodlieha žiadnej kontrole alebo dozoru, práve naopak.
Pri podielových fondoch funguje napríklad depozitár fondu. Je to inštitúcia, ktorá vedie účet podielového fondu, kontroluje všetky jeho obchodné operácie a overuje, či činnosť správcu podielového fondu prebieha v súlade so štatútom fondu a v súlade s legislatívou. Dohľad nad správcom má Národná banka Slovenska.

Určité riziko pri podielových fondoch samozrejme je, ale kvalitná správcovská spoločnosť ho vie minimalizovať správnym typom investičnej stratégie. Obchodovanie s cennými papiermi prebieha obvykle po celom svete a investícia je rozložená do viacerých pozícií. Bežné podielové fondy ich majú stovky.
Ako investor teda neinvestujete do jednej firmy a nie ste odkázaný na to, čo sa s touto firmou stane. Rovnako sa nemusíte obávať ani krachu správcovskej spoločnosti, keďže majetok podielnikov vo fonde je spravovaný mimo nej. Veľmi dôležitým faktorom znižujúcim riziko je aj transparentnosť investície. Všetky finančné operácie aj aktuálny výnos investície viete sledovať online 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Typy fondov a ich porovnanie
Podielové fondy delíme najčastejšie podľa dvoch kritérií. Prvým je flexibilita investovania a druhým oblasť investovania. Z hľadiska flexibility poznáme buď otvorený podielový fond alebo uzavretý podielový fond. Najdôležitejší rozdiel je ten, že pri otvorenom môžete kedykoľvek predať podielové listy, kým pri uzavretom správcovská spoločnosť podielové listy v priebehu životnosti fondu neodkupuje.
Z hľadiska oblasti investovania sú najčastejšie nasledovné typy fondov:
 
Typ fondu Kam sa investuje Popis
Akciové fondy Korporátne akcie Vhodné na dlhodobé investovanie, kde môže prísť k veľmi vysokému výnosu, avšak zároveň ide aj o veľmi rizikové fondy
Dlhopisové fondy Súkromné aj štátne dlhopisy a obligácie Ideálne na strednodobé investovanie do 3 rokov s cieľom získať stabilný zisk, aj keď s nižším výnosom
Zmiešané fondy Akcie, obligácie aj dlhopisy Vyvážený pomer výnosu a rizika, fondy sú vhodné na dlhodobejšie investovanie s cieľom rozsiahlej diverzifikácie
Fondy peňažného trhu Krátkodobé vklady a termínované účty Fondy vhodné na krátkodobé investovanie od 6 mesiacov do 1 roka s nižšími poplatkami, ale aj nižším výnosom
Fondy fondov Podielové listy investičných fondov Z historického hľadiska jedny z najlepších fondov, ktoré sú vhodné na dlhodobejšie investovanie s vyššími sumami
 
Dva najväčšie plusy: investovanie pre každého a likvidita
Najväčšou výhodou investovania do podielových fondov je, že ide o investovanie dostupné naozaj pre každého. Aj ľudia, ktorí nedisponujú veľkým kapitálom, môžu bezpečne investovať do viacerých firiem, dlhopisov, komodít a iných finančných nástrojov. Investovať sa dá postupne po menších čiastkach, už od 30 € mesačne.

Druhou veľkou výhodou je likvidita takejto investície. Ak sa vyskytne nejaká nečakaná situácia a vy budete potrebovať peniaze skôr, než ste pôvodne očakávali, nie je žiaden problém predať svoje podielové listy na trhu, prípadne ich odkúpi samotný podielový fond.

Ako začať investovať? Poradíme vám
Ak sa vám investovanie do podielových fondov pozdáva, potom ste u nás na správnej adrese. Finvia sa totiž zameriava nielen na vybavenie výhodných hypoték alebo poistenia, ale aj na investovanie a má s ním dlhodobé skúsenosti. To je zaujímavé pre každého, kto chce získať omnoho vyšší výnos, ako mu poskytujú bankové produkty, no zároveň nechce ísť do príliš veľkého rizika.
Naši experti vám podľa vašej individuálnej situácie poradia, aká forma investovania je pre vás najlepšia a ktorý podielový fond vám prinesie najlepší výnos. Investovať môžete pokojne len na rok či dva, ale ak budete chcieť, aj na 5 alebo 10 rokov. Stačí nás len osloviť a všetko ostatné zariadime za vás.
A nezabudnite si prečítať aj našu druhú časť z nášho seriálu „Investovanie hrou“, ktorú vám prinesieme už čoskoro!

Autori: Michal Hrebík, Marek Durdiak

Autor: Finvia holding

Pridaj komentár

komentáre

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.