Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

JE 4. PILIER VÝHODNÝ?

JE 4. PILIER VÝHODNÝ?

JE 4. PILIER VÝHODNÝ? 1920 620 Finvia

Viac než 1,6 milióna Slovákov v II. dôchodkovom pilieri, viac než 800 tisíc v treťom, avšak 4. pilier ešte len objavujeme. Napriek nesporným výhodám a zaujímavej perspektíve jeho využitie zatiaľ výrazne zaostáva za potenciálom, ktorý predstavuje. Rozdiel medzi štvrtým a tretím pilierom sa môže zdať na prvý pohľad minimálny. Obidva sú zaujímavým nástrojom zabezpečenia si slušného dôchodku, štvrtý pilier je však bez akýchkoľvek štátnych obmedzení.

Ak sa pozrieme na tretí pilier, jeho nespornou výhodou je, že vám doň môže prispievať aj váš zamestnávateľ. A prikláňame sa k názoru, že výhodným je práve pre tých sporiteľov, ktorí sú v zamestnaneckom vzťahu a zároveň im v rámci firemných benefitov prispieva na starobný dôchodok aj zamestnávateľ. Ak nie sú splnené tieto podmienky, existujú efektívnejšie spôsoby šetrenia si na dôchodok. Poďme ale postupne.

Ak máte možnosť, že vám zamestnávateľ bude prispievať do tretieho piliera, využite to. Zriaďte si ho, ale nastavte si vaše príspevky maximálne na takú úroveň, aby ste získali od zamestnávateľa maximálny možný príspevok, ktorý dáva v rámci benefitov svojim zamestnancom. Ak si plánujete sporiť na dôchodok ešte vyššou sumou, rozdiel medzi vami plánovanou sumou a tou, ktorú dávate do tretieho piliera (kvôli získaniu maximálneho príspevku od zamestnávateľa) by pre vás mohlo byť efektívnejšie vkladať do 4. piliera. Prečo a čo je to vlastne ten 4. pilier? Čítajte ďalej.

4. pilier s viacerými výhodami pre sporiteľa

Michal Kremnický, CEO Finvia Holding, a.s. hovorí, že “ 4. pilier je možné veľmi jednoducho definovať ako všetky vaše sporiace a investičné aktivity, ktorých plánovaný časový horizont sa končí až v čase, kedy by ste mali ísť do dôchodku. Môžu to byť vaše peniaze na sporiacich účtoch, investície vo fondoch, ale napríklad aj nehnuteľnosti či zlato.“ Slovíčko „plánovaný“ je v tomto prípade veľmi dôležité. Kým v 3. pilieri si môžete vaše nasporené peniaze vyberať predčasne len raz za 10 rokov a prvýkrát až po desiatich rokoch sporenia (príspevky od zamestnávateľa až v dôchodku), peniaze v 4. pilieri máte k dispozícii stále. To znamená, že ak si aj nastavíte sporiacu schému napríklad na 20 rokov, pretože presne toľko vám chýba do dôchodku, ale nastane neočakávaná situácia a budete súrne potrebovať peniaze, môžete využiť tie, ktoré ste mali pôvodne v 4. pilieri.

Na druhej strane, ak vaše nasporené peniaze vyberiete pred odchodom do dôchodku, nebude sa jednať o 4. pilier v „pravom slova zmysle.“ Je to logické, pretože ak sa niečo volá dôchodkový pilier, malo by ísť prioritne o zabezpečenie si určitého štandardu počas dôchodku. Buď formou dočasného alebo doživotného vyplácania si renty z nasporených peňazí alebo jednorazovým výberom nasporených peňazí. Treťou možnosťou je ich kombinácia, podobne ako v 2. a 3. pilieri.

Dedenie celej nasporenej sumy

V prípade, že sa rozhodnete pre 4. pilier, budete môcť kľudne spávať. Aspoň čo sa týka vašich nasporených peňazí. V prípade, že sa vám niečo stane, neprepadnú štátu ani žiadnej správcovskej spoločnosti. Podobne ako peniaze v treťom pilieri, aj tie vo štvrtom sú predmetom dedenia bez akýchkoľvek obmedzení. Môžete sa rozhodnúť pre oprávnenú osobu, ktorá zdedí vaše peniaze zo štvrtého piliera v prípade vášho úmrtia. Ak oprávnenú osobu/osoby neurčíte, prostriedky zo 4. piliera budú predmetom štandardného dedičského konania podľa zákonom stanovených pravidiel.

Kedy vstúpiť do 4. piliera?

Platí to, čo pri každom druhu sporenia. Čím skôr začnete, tým viac môžete získať. Pri dlhodobom sporení formou investovania dosahujú sporitelia spravidla tým vyššie výnosy, čim dlhšie sporia.  Samozrejme, dôležité je nastaviť si správnu sporiacu schému. A s tým vám najlepšie dokáže pomôcť skúsený špecialista. Ten bude vychádzať nielen z vašich aktuálnych finančných možností, ale napríklad aj z toho, aký dôchodok by ste chceli v budúcnosti mať. Pri výpočtoch zohľadní vaše aktuálne odvody do sociálnej poisťovne, prípadne do druhého piliera, váš aktuálny vek a množstvo ďalších faktorov vplývajúcich na celkovú výšku starobného dôchodku.

Na to, aby ste získali bezplatne služby niektorého z našich FINVIA expertov stačí ak nám zašlete vyplnený kontaktný formulár, prípadne, ak využijete niektorú z ďalších možností uvedených v našich kontaktoch.

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.