Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Finvia holding

Licencia NBS 229898: Poistenie a Zaistenie, Poskytovanie uverov, Prijmanie vkladov, Kapitálové trhy, Starobne dôchodkové sporenie, Doplnkove dôchodkové sporenie

Blog Finvia holding

Finvia holding 744 0 komentárov

Kedy nám životné poistenie dokáže pomôcť?

Kedy nám životné poistenie dokáže pomôcť?

Ak sa pozrieme na životné poistenie očami človeka, ktorý zvažuje na čo poistenie je, čo to je a čo z toho bude v konečnom dôsledku mať, tak v skratke by som mohol povedať, že slúži na pokrytie nákladov v prípade choroby, úrazu či úmrtia.

To je primárna a hlavná funkcia poistenia. Ale je tu toho trošku viac. Poďme si to stručne objasniť a „upratať pojmy. “ Určite mi dáte za pravdu, že o životnom poistení ako takom sa popísalo toho naozaj hodne.

Otázkou však stále je, ako a podľa čoho si určím, ako ho mám mať správne nastavené.

Pozreli ste sa a porovnali svoje životné poistenie na našej kalkulačke?

Zistite, ako má byť nastavené životné poistenie

Nie, nie je to návod na všetko. Len Vám chcem ukázať ako a hlavne prečo by ste mali mať životné poistenie a prečo by to mala byť samozrejmá vec ako účet v banke, či platobná karta. 

Čo je to životné poistenie?

Životné poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje vyplatiť dohodnuté poistné plnenie v prípade smrti poisteného alebo iných pripoistení.

Pre koho je životné poistenie určené?

Pre každého, kto potrebuje zabezpečiť svojich blízkych a hlavne seba ako živiteľa rodiny a strojcu svojho príjmu pre prípad neočakávaných alebo plánovaných udalostí.
 • Zabezpečenie rodiny po smrti  jej živiteľa;
 • Finančná výpomoc v prípade vážnej choroby, úrazu  alebo invalidity;
 • Prilepšenie k starobnému dôchodku;
 • Zaistenie úveru, pôžičky a iných dlžôb;
 • Financovanie štúdia detí;
 • Zabezpečenie vena
 • Financovanie bývania

Ak by sme chceli ísť hlbšie, tak sa následne môžme zamyslieť, čo chceme riešiť, akú oblasť svojho života chceme zabezpečiť.

A tým pádom sa nám naskytuje otázka ...

Aké životné poistenie je pre mňa vhodné?

Pre každého je vhodný iný typ životného poistenia:
 • Rizikové životné poistenie je poistenie pre prípad smrti bez sporenia, pričom celé poistné sa spravidla spotrebuje na riziko. Tento typ poistenia je vhodný pre poisteného, ktorý sa chce poistiť na vysoké sumy za primerané peniaze, napr. z dôvodu zabezpečenia úveru – variant s klesajúcou poistnou sumou v prípade smrti (poistné krytie z roka na rok klesá s klesajúcou dlžobou).
Pripoistenie k životnému poisteniu

K životnému poisteniu si môžete dojednať celý rad pripoistení. Najčastejšie z nich sú:
 • Pripoistenie pre prípad smrti nad rámec hlavného životného poistenia. Smrť z akýchkoľvek príčin sa pripoisťuje väčšinou ako poistenie úveru, používa sa variant krytia s klesajúcou poistnou sumou.
 • Úrazové pripoistenie pre prípad smrti, trvalých následkov, drobných úrazov, poúrazovej hospitalizácie, a podobne.
 • Pripoistenie práceneschopnosti v prípade choroby alebo úrazu – pripoistenie k nemocenským dávkam zo Sociálnej poisťovne. Poistený má právo na odškodné pri chorobe alebo úraze a následného „vypísania“ na PN.
 • Pripoistenie kritických chorôb – poistený dostane od poisťovne jednorazové plnenie v prípade zistenia jednej z vymenovaných civilizačných chorôb, napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina, slepota, hluchota, amputácia končatín, mozgová encelalitída a podobne.
 • Pripoistenie invalidity – ak poisťovňa prizná poistenému invalidný dôchodok kvôli chorobe alebo úrazu, vzniká poistenému nárok na plnenie buď jednorazovo alebo formou tzv. dočasného dôchodku, vyplácanému spravidla do konca poistnej doby.
 • Pripoistenie chirurgického zákroku – v prípade operácie z dôvodu choroby alebo úrazu odškodňuje poisteného jednorazovou sumou, stanovenou v oceňovacích tabuľkách poisťovne.
Je toho trochu viac však?

Takže malá rekapitulácia

Kedy nám životné poistenie dokáže pomôcť?
 • Pracovná neschopnosť
 • Hospitalizácia 
 • Úraz
 • Invalidita
 • Kritické choroby
 • Smrť

Zistite, ako má byť nastavené životné poistenie

Hazardovanie so zdravím a finančnými príjmami sa nevypláca.

Verím, že som Vám preukazál, že životné poistenie nie je Váš nepriateľ, ale práve naopak.

Má Vám a Vašej rodine pomôcť prekonať nepríjemné životné situácie.

A aby ste ich zvládli hlavne po finančnej stránke, určite mi dáte za pravdu, že zdravie máme len jedno. 

Ak potrebujete pomôcť s touto záležitosťou, alebo máte ešte stále mierne nezrovnalosti,
rád Vám pomôžem a som tu pre Vás.

Pavol Hrnko

 

Autor: Pavol Hrnko

Pridaj komentár

komentáre

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.