0904 426 149
annakveta.furikova@finvia.sk

Anna Kveta Furiková

Licencia NBS: 232704 NBS Licencie (6)

Zvedavo a rada do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. Mojich klientov vediem k splneným snom, finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi vyjednávanie exkluzívnych podmienok všetkých produktov na finančnom trhu.

99%
Priemer hodnotení
Odbornosť
98%
Komunikácia
99%
Spoľahlivosť
99%
46661 videní
117 hodnotení

Blog Anna Kveta Furiková

Anna Kveta Furiková 103 0 komentárov

Najčastejšie kladené otázky v prípade smrti poisteného

Pred uzatvorením životného poistenia, sa klienti najčastejšie dopytujú otázky typu “A čo bude potom?”. Kto dostane peniaze zo životnej poistky v prípade smrti poisteného?
V prípade, že poistený zomrie, poisťovňa vyplatí poistnú sumu oprávnenej osobe. Veľkou výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej vzniká smrťou poisteného právo na plnenie, je možné určiť vopred, priamo v poistnej zmluve. Čiže pred uzatvorením samotnej poistky máte dostatok času na rozmyslenie.


Podmienkou, založenia poistnej zmluvy avšak nie je určiť oprávnenú osobu. Ak nie je určená alebo nenadobudla právo na plnenie, nadobúdajú toto právo na plnenie osoby určené podľa zákona. V prípade, že poistenie uzatvárate ako slobodný-slobodná a počas poistnej doby vstúpite do manželstva, tak v čase smrti poisteného  sa oprávnenou osobou stane osoba určená ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.
Spadá poistné plnenie v prípade smrti poisteného do dedičského konania?
Poistné plnenie nepatrí do dedičstva po poručiteľovi a to v zmysle Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.
V prípade, že dôjde k smrti poisteného, najdôležitejší a prvoradý údaj je informácia o oprávnených osobách, tie sú uvedené v poistnej zmluve. Avšak, ak v čase vzniku poistnej udalosti nie je uvedená oprávnená osoba v poistnej zmluve, poisťovňa postupuje následne podľa Občianskeho zákonníka vyššie spomínaného a poistné plnenie nadobudnú tieto osoby:
  1. manželka alebo manžel poisteného, ak ste slobodný, postupuje sa nasledovne,
  2. deti poisteného. Ak ste v bezdetnom stave,
  3. rodičia poisteného. Ak už bohužiaľ nemáte rodičov, tak sú to ďalej:
  4. osoby (druh-družka), ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou a to v spoločnej domácnosti. Ak ste boli bez druha, či družky, tak zostávajú už len
  5. priami dedičia poisteného.
Hazardovať so svojim zdravím či finančnými prostriedkami sa neoplatí. Životným poistením je možné iba získať, zabezpečenie alebo finančnú pomoc v prípade vážnych a neočakávaných životných udalostí. Preto uzatvorením životného poistenia zabezpečíte nielen seba, ale môžete aj svojich najbližších.

Orientačnými údajmi sa vieme prepracovať k výpočtu mesačnej splátky, ktorá sa vždy upravuje podľa predstavy a finančných možností klienta.

https://www.finvia.sk/produkty/zivotne-poistenie?utm_source=anna-kveta-furikova

Pridaj komentár

komentáre