Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Anna Kveta Furiková

Licencia NBS 232704: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Prijímanie vkladov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
99%
Priemer hodnotení
65200 videní
251 hodnotení
2022
2021
2020

Blog Anna Kveta Furiková

Anna Kveta Furiková 682 0 komentárov

Najčastejšie kladené otázky v prípade smrti poisteného

Pred uzatvorením životného poistenia, sa klienti najčastejšie dopytujú otázky typu “A čo bude potom?”. Kto dostane peniaze zo životnej poistky v prípade smrti poisteného?
V prípade, že poistený zomrie, poisťovňa vyplatí poistnú sumu oprávnenej osobe. Veľkou výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej vzniká smrťou poisteného právo na plnenie, je možné určiť vopred, priamo v poistnej zmluve. Čiže pred uzatvorením samotnej poistky máte dostatok času na rozmyslenie.


Podmienkou, založenia poistnej zmluvy avšak nie je určiť oprávnenú osobu. Ak nie je určená alebo nenadobudla právo na plnenie, nadobúdajú toto právo na plnenie osoby určené podľa zákona. V prípade, že poistenie uzatvárate ako slobodný-slobodná a počas poistnej doby vstúpite do manželstva, tak v čase smrti poisteného  sa oprávnenou osobou stane osoba určená ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.
Spadá poistné plnenie v prípade smrti poisteného do dedičského konania?
Poistné plnenie nepatrí do dedičstva po poručiteľovi a to v zmysle Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.
V prípade, že dôjde k smrti poisteného, najdôležitejší a prvoradý údaj je informácia o oprávnených osobách, tie sú uvedené v poistnej zmluve. Avšak, ak v čase vzniku poistnej udalosti nie je uvedená oprávnená osoba v poistnej zmluve, poisťovňa postupuje následne podľa Občianskeho zákonníka vyššie spomínaného a poistné plnenie nadobudnú tieto osoby:
  1. manželka alebo manžel poisteného, ak ste slobodný, postupuje sa nasledovne,
  2. deti poisteného. Ak ste v bezdetnom stave,
  3. rodičia poisteného. Ak už bohužiaľ nemáte rodičov, tak sú to ďalej:
  4. osoby (druh-družka), ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou a to v spoločnej domácnosti. Ak ste boli bez druha, či družky, tak zostávajú už len
  5. priami dedičia poisteného.
Hazardovať so svojim zdravím či finančnými prostriedkami sa neoplatí. Životným poistením je možné iba získať, zabezpečenie alebo finančnú pomoc v prípade vážnych a neočakávaných životných udalostí. Preto uzatvorením životného poistenia zabezpečíte nielen seba, ale môžete aj svojich najbližších.

Orientačnými údajmi sa vieme prepracovať k výpočtu mesačnej splátky, ktorá sa vždy upravuje podľa predstavy a finančných možností klienta.

https://www.finvia.sk/produkty/zivotne-poistenie?utm_source=anna-kveta-furikova