Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Anna Kveta Furiková

Licencia NBS 232704: Poistenie a Zaistenie, Poskytovanie uverov, Prijmanie vkladov, Kapitálové trhy, Starobne dôchodkové sporenie, Doplnkove dôchodkové sporenie
99%
Priemer hodnotení
48781 videní
122 hodnotení

Blog Anna Kveta Furiková

Anna Kveta Furiková 145 0 komentárov

Poistenie, obchod s dôverou klienta

Poistenie začína ako zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou. V tomto vzťahu sa poisťovňa zaväzuje poistníkovi, že v prípade vzniku poistnej udalosti poskytne poistné plnenie. Na čo všetko sa poistenie teda vzťahuje? V súčasnej dobe môžeme poistiť čokoľvek. Najcennejšie a najdôležitejšie je samotný život. Ďalej sa dajú poistné zmluvy uzatvoriť na zdravie, úraz, prípadnú invaliditu. Poistiť vieme aj samotný majetok alebo zodpovednosť za škodu, či situácie vzniknuté v dôsledku finančných strát.

Poistenie sa vzťahuje na niektoré, ALE vopred dohodnuté NÁHODNÉ udalosti.

Najdôležitejšie termíny v poistkách, poistné riziko, škoda a poistná udalosť.

Poistné riziko je nebezpečenstvo. Vedie k vzniku poistnej udalosti. V závislosti od druhu poistenia vyplýva aj poistná udalosť. Napríklad, ak sa rozhodnete pre poistenie majetku, tak poškodenie môže prísť v podobe požiaru, živelnej pohromy, vplyvom vonkajšieho prostredia. Pri životných poisteniach môže dôjsť k úrazu, trvalým následkom, invalidite, až k smrti.

Škodová udalosť je termín určený pre situáciu, kedy vzniká škoda, buď na majetku alebo zdraví.  Škoda musí mať náhodnú povahu, čo znamená, že vopred nevieme deň či čas škoda alebo ani samotný vznik, či sa stane.

Poistná udalosť je škodová udalosť. Pre poistníka, ktorý uzatvoril či už životné alebo neživotné poistenie vzniká právo na poistné plnenie. Na druhej strane musí ale poškodený preukázať a hlavne dokázať, či sa vôbec spomínaná škoda stala a zdokumentovať jej rozsah.

Likvidácia poistnej udalosti je pracovný postup, pomocou ktorého likvidátor odborne posúdi oprávnenosť nárokov poisteného alebo poškodeného na náhradu škody. V postupe ďalej rozhodne o priznaní alebo nepriznaní poistného plnenia poisťovne.

Pridaj komentár

komentáre

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.