Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

Všetko o dôchodkoch

Vypočítajte si výšku Vášho dôchodku a zistite ako si môžete zabezpečiť Váš životný štandard.

  • pri súčasnom demografickom vývoji a starnutí populácie je málo pravdepodobné, že bude štát prostredníctvom sociálnej poisťovne vyplácať dôchodky v súčasnej výške. Už dnes je sociálna poisťovňa stratová, odvody ktoré do sociálnej poisťovne platia zamestnanci a firmy nestačia na pokrytie vyplácaných dôchodkov. Situácia sa ešte zhorší vzhľadom na starnutie populácie a demografický vývoj, v roku 2005 pracovalo na 1 dôchodcu 5,6 občanov v ekonomicky aktívnom veku, v roku 2050 sa predpokladá, že pomer ekonomicky aktívnych občanov na 1 dôchodcu bude iba 1,8.
  • lebo väčšina dôchodcov musí vyžiť z priemerného dôchodku vo výške 406 EUR mesačne a sú aj takí, ktorí nepresiahnu 100 EUR
  • v súčasnosti poberá dôchodok nad úrovňou 1 000 EUR mesačne takmer 2 600 dôchodcov.
  • viac ako 2 500 dôchodcov poberá dôchodok vyše 76 EUR mesačne, to neznamená že je konečný, môže pritom poberať výsluhový dôchodok alebo dôchodok zo zahraničia
  • na Slovensku žije približne 300 tis. dôchodcov a väčšina z nich žije z ruky do úst a sú odkázaní na pomoc svojich blízkych
  • najvyžší dôchodok na Slovensku predstavuje 3 004 EUR mesačne a poberá ho jediný človek
  • v susedných Čechách je najnižší dôchodok okolo 120 EUR
  • v Rakúsku je priemerný dôchodok nad úrovňou 1 000 EUR mesačne a vypláca sa 14 krát do roka
  • dôchodok by mal predstavovať v ideálnom prípade 100 % nominálnej mzdy
  • I. a II. pilier zabezpečí približne 50 – 60 % nominálnej mzdy pred zohľadnením inflácie
  • ako mať na dôchodku pokryté všetky potreby? tradičná rada znie: začať šetriť zavčasu, ušetriť niekoľko stotisíc eur, aby nám vydržali do našej stovky. V skutočnosti to väčšina ľudí nedosiahne, lebo si dáva prehnané ciele s nereálnymi sumami
  • v súčasnosti vieme, že výdavky na nájom, energie, lieky a potraviny predstavujú približne 60 – 70 % nášho príjmu, to znamená, že ak si chceme zachovať pokrytie mesačných výdajov na základné potreby, mali by sme si začať mesačne šetriť, aby sme v dôchodkovom veku mali na účte dostatok financií
  • známa je skutočnosť, že ľudia vo väčšine vyspelých krajín žijú na dlh a preto sa odporúča čím skôr sa zbaviť všetkých záväzkov (vstup do dôchodkového veku by mal byť bez nutnosti splácania akýchkoľvek dlhov)
  • najbežnejším riešením súčasnosti je vytváranie rezerv na bežnom účte
  • vklady obyvateľstva v bankách predstavujú približne 25 mld. EUR, tieto peniaze sa úročia v priemere okolo 1 – 2 % ročne, úroky ale nedokážu pokryt poplatky a peniaze dlhodobo strácajú na svojej hodnote kvôli inflácii, ktorá predstavuje znehodnotenie peňazí v čase
  • preto sa odporúča šetriť na účtoch, ktoré so svojim úročením dlhodobo presahujú úroveň inflácie a poplatky za vedenie účtu sa blížia k nule: napr. sporiace schémy do fondov, dlhopisové emisie bánk alebo firiem a pod.
  • kvôli vyžším poplatkom sa neodporúča šetriť cez kapitálotvorné životné poistenie
  • pri kapitálovom životnom poistení spotrebujú poplatky spojené so správou poistenia až dve tretiny garantovaného úroku, pri trende znižovania garantovanej technickej úrokovej miery je dokonca sporenie dlhodobo horšie zhodnotené ako sporenie na bežných účtoch v banke
  • pri investičnom životnom poistení poplatky, ktoré sú spojené so správou poistenia a fondov znižujú odkupnú hodnotu (sumu na vyplatenie po odrátaní poplatkov) na konci poistného obdobia o približne 30 % v porovnaní s priamym nákupom fondov bez účasti poisťovne

Spýtajte sa nás na všetko, čo vás zaujíma.

Napíšte nám
Zavolajte si pre najlepšie životné poistenie

Máte záujem?

Zavolajte na 0917 000 888
alebo nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme