Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

Všetko o poistení majetku

Vaša nehnuteľnosť, vybavenie domácnosti sú Vašim domovom. Zistite prečo a ako ich ochrániť.

 • Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa najmä krytie rizík spojených so živelnými pohromami ako sú úder blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň, výbuch alebo pád lietadla. Konkrétny rozsah krytia závisí od poistnej zmluvy a poistného produktu.

 • Poistenie majetku chráni Vašu finančnú investíciu do nehnuteľnosti v prípade živelnej katastrofy. Každý z nás pozná príbehy ľudí, ktorých majetok bol postihnutý živlom. Po znehodnotení majetku živlom nastane prirodzene otázka, z akých finančných prostriedkov majiteľ nehnuteľnosti pokryje opravy prípadných škôd, ktoré živel spôsobil. Škody sa môžu často vyšplhať až na desaťtisíce EUR, ak majiteľ nehnuteľnosti nemá uzavreté poistenie majetku, opravy musí znášať vo väčšine prípadov na vlastné náklady v plnej výške. Prepočítajte si koľko Vás bude stáť poistenie Vašej nehnuteľnosti, vyberte si produkt a uzatvorte poistnú zmluvu online z pohodlia Vášho domova.

 • Poistná suma je jeden z najdôležitejších parametrov poistenia majetku. Pri stanovení poistnej sumy odporúčame vychádzať zo znaleckého posudku alebo nadobúdacej ceny nehnuteľnosti. Poistnú sumu sa určite neoplatí umelo znižovať a mala by odrážať reálnu hodnotu nehnuteľnosti, pokiaľ svoju nehnuteľnosť poistíte na nižšiu sumu, poisťovňa môže krátiť poistné plnenie, ušetríte síce par EUR za ročné poistné, no prípadnú škodu Vám poisťovňa nemusí uhradiť v plnej výške.

 • Poistenie domácnosti sa vzťahuje na krytie rizika krádeže, vlámania alebo živelnej katastrofy, ktoré postihne vybavenie poistenej nehnuteľnosti. Rozsah krytia jednotlivých rizík závisí od nastavenia zmluvy a poistného produktu.

 • Tak ako poistenie majetku chráni Vašu investíciu do samotnej nehnuteľnosti, poistenie domácnosti chráni investíciu do jej vybavenia. V dnešnej dobe sú bežné krádeže vlámaním, rovnakú škodu Vám môže spôsobiť živel, ktorý poškodí nie len samotnú nehnuteľnosť ale aj jej vybavenie. Prepočítajte si koľko Vás bude stáť poistenie Vášho majetku, vyberte si produkt a uzatvorte poistnú zmluvu online z pohodlia vášho domova.

 • Svoju domácnosť by ste mali poistiť v dostatočnej výške na to, aby ste z poistného plnenia mohli zabezpečiť kúpu poškodených vecí v plnej výške. Poistnú sumu sa určite neoplatí umelo znižovať, platí pravidlo, že je lepšie uzavrieť poistenie na vyššiu poistnú sumu ako poistiť domácnosť na prehnane nízku sumu, ktorá neodráža reálnu hodnotu vybavenia Vašej domácnosti.
  V praxi sa Vám môže stať, že poisťovňa bude v prípade poistnej sumy, ktorá neodráža reálnu hodnotu vybavenia Vašej domácnosti, krátiť poistné plnenie.
  Príklad uzavretia poistenia domácnosti na nižšiu poistnú sumu ako je jej skutočná hodnota
  Hodnota vybavenia domácnosti 20,000 EUR
  Poistná suma 10,000 EUR
  Vzniknutá škoda 2,000 EUR
  Poistné plnenie 1,000 EUR

 • Poistenie nehnuteľnosti viete uzavrieť online, priamo z gauča, návrh poistnej zmluvy Vám príde vo forme emailu, uzavretie zmluvy potvrdíte zaplatením poistného na účet poisťovne, v ktorej s ktorou ste zmluvu uzatvorili.

Spýtajte sa nás na všetko, čo vás zaujíma.

Napíšte nám
Zavolajte si pre najlepšie životné poistenie

Máte záujem?

Zavolajte na 0917 000 888
alebo nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme