Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

Všetko o hypotéke

Tu sa dozviete všetko o hypotékach, ich prenášaní alebo splácaní zlých úverov. Použite hypokalkulačku a získajte lepší prehľad v ponukách bánk.

  1. Vyplníte formulár
  2. My oslovíme banky
  3. Vy získate najlepšiu ponuku
   s balíkom služieb

  +
  S Finvia hypotekárnym špecialistom získavate vo vybraných regiónoch ZDARMA:

  • Vybavenie katastra
  • Pomoc pri zabezpečení právnika
  • Pomoc pri zabezpečení znaleckého posudku
  • Ďalšia pomoc vo vybraných regiónoch
 • Prenesenie hypotéky – teda refinancovanie – je krok, vďaka ktorému môžete poriadne ušetriť. Vďaka novej hypotéke môžete mať nižší úrok a aj splátky. Usporíte tak stovky až tisíce eur.

  Prenesením môžete splatiť akúkoľvek hypotéku alebo úver určený na bývanie. Preniesť hypotéku môžete kedykoľvek, najlepšie však pred koncom fixácie úrokovej sadzby. Vtedy za predčasné splatenie neplatíte.

  Obráťte sa na našich expertov, ktorí Vám radi pomôžu. Každú ponuku Vám ušijeme na mieru.

 • Splatenie „zlých“ úverov – teda konsolidácia úverov – je splatenie všetkých Vašich pôžičiek jednou, konsolidačnou hypotékou.
  Hypotéku založíte nehnuteľnosťou. Vďaka tomu splatíte všetky svoje staré úvery, až do hodnoty vašej nehnuteľnosti. Konsolidačná hypotéka má nižší úrok a tak Vám zabezpečí nižšie splátky.

  Splatenie zlých úverov funguje tak, že jednou konsolidačnou hypotékou splatíte všetky doterajšie úvery. Radi vám pomôžeme a nájdeme vhodnú konsolidačnú hypotéku.

  Obráťte sa na našich expertov, ktorí Vám radi pomôžu. Každú ponuku Vám ušijeme na mieru.

 • Čo je hypotéka? Hypotéka je úver poskytnutý bankou na financovanie kúpy, výstavby alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a jeho splácanie je zaistené záložným právom na nehnuteľnosť.

  Využitie úveru môže byť účelové – priama investícia do nehnuteľnosti, prípadne financovanie do inej nehnuteľnosti, alebo neúčelové – tzv. americká hypotéka.

  Čo je možné financovať hypotékou

  • Kúpu nehnuteľnosti (byt, dom alebo stavebný pozemok), ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky
  • Výstavba alebo zmena dokončených nehnuteľností
  • Modernizácia a údržba nehnuteľností
  • Refinancovanie iného úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou
  • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
  • Vysporiadanie dedičských podielov
  • ideálny čas na oslovenie hypošpecialistu je ešte pred vypracovaním znaleckého posudku k nehnuteľnosti, naši hypošpecialisti poznajú aktuálne akcie bánk, čím Vám vedia ušetriť čas a peniaze, napríklad vo forme bezplatného znaleckého posudku od banky alebo odpustenie poplatku za spracovanie úveru
  • pokiaľ si nie ste istý výberom úverového produktu, naši Hypošpecialisti Vám vysvetlia parametre jednotlivých produktov a ich výhody a nevýhody
  • nechajte nás vybojovať Vám najlepšiu sadzbu Vašej hypotéky, naši hypošpecialisti za Vás oslovia všetky banky a vybojujú najvýhodnejšiu sadzbu. Šetríme tým Váš čas a peniaze, priemerne Vám len prípravou ponúk ušetríme 14 hodín, ktoré by ste strávili komunikáciou s bankami a porovnávaním ponúk.

  Hypošpecialisti zo spoločnosti Finvia (portálu Profihypotéka) Vám radi poskytnú odbornú pomoc a nastavia produkt podľa Vašich požiadaviek.

 • Všetky služby hypošpecialistov, sú pre klienta BEZPLATNÉ. Hypošpecialisti sú platení bankou, s ktorou klient uzavrie zmluvu o hypotekárnom úvere. Výška odmeny hypošpecialistu za sprostredkovaný úver je rovnaká vo všekých bankách, to zabezpečuje objektivitu pri porovnávaní ponúk, bez postranného záujmu uprednostniť vybranú banku. 

  1. výber hypotekárnej ponuky, vyplnenie a podpis žiadosti o úver, doloženie dokladu totožnosti, preukázanie výšky príjmu a informácie k zakladanej nehnuteľnosti
  2. vypracovanie úverových zmlúv bankou a podpis, splnenie podmienok čerpania úveru
  3. po splnení podmienok čerpania úveru nasleduje čerpanie
 • Výška poskytnutých peňazí závisí od nasledovných faktorov:

  • hodnoty zabezpečenej nehnuteľnosti;
  • schopnosti žiadateľa splácať úver: jeho príjmy, plánovaná splátka a splátky aktuálnych úverov  (tzv. bonita);
  • pomeru požadovanej výšky úveru a hodnoty nehnuteľnosti (tzv. LTV);
  • druhu hypotéky, a teda či ide o účelovú alebo bezúčelovú hypotéku.

  Čím vyššia je hodnota zabezpečenej nehnuteľnosti, tým vyššiu hypotéku môže žiadateľ dostať. Banky sú schopné  poskytnúť úver maximálne do výšky 90 % hodnoty zabezpečenej nehnuteľnosti.

 • Každý, kto chce požiadať o hypotéku, musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • fyzická osoba, čiže občan SR alebo aj cudzinec s trvalým pobytom v SR;
  • vek od 18 do 70 rokov;

  Ak o hypotéku žiadajú manželia, musia obaja pristúpiť k podpísaniu žiadosti o úver, nakoľko je predpoklad, že manželia majú bezpodielové spoluvlastníctvo. V opačnom prípade banky vyžadujú doklad o zúžení, resp. zrušení bezpodielového spoluvlastníctva majetku manželov.

 • Pri účelových hypotékach potrebujete nasledovné doklady:

  • doklady totožnosti (občiansky preukaz, banky však môžu požadovať aj druhý doklad);
  • doklady preukazujúce výšku príjmu (potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti od zamestnávateľa alebo daňové priznanie v prípade SZČO.
  • znalecký posudok
  • doklady preukazujúce účel čerpania hypotéky (kúpna zmluva, zmluva o výstavbe, atd.).

  Pri bezúčelových hypotékach sú potrebné rovnaké doklady ako pri účelových, avšak nepotrebujete doklady preukazujúce účel čerpania. Banky poskytujú aj hypotéky bez dokladovania príjmu. Pri týchto hypotékach nie sú potrebné doklady preukazujúce výšku príjmu.

 • Pri hypotékach by ste nemali zabúdať na poplatky spojené s ich vybavením:

  • poplatok za spracovanie úveru, znalecký posudok na nehnuteľnosť, poplatky na katastri,
  • Náklady na uzatvorenie produktov súvisiacich s hypotékou (poistenie domácnosti, životné poistenie, vedenie bežného účtu v banke …)
 • Doba splácania hypotéky závisí od:

  • druhu úveru – úver účelový (4-30 rokov), alebo bezúčelový (môže byť aj inak, ako pri účelovom)
  • výšky poskytnutej hypotéky;
  • úrokovej sadzby;
  • schopnosti klienta splácať;
  • veku klienta, max. do 65 – 75. roku veku v závislosti od banky

  Dobu splácania je možné na základe dohody s bankou meniť. Treba však dať pozor na poplatky s tým súvisiace.

 • Jednou z alternatív pre klientov, ktorí hľadajú nehnuteľnosť je hypotéka naopak. Banka Vám v danom prípade poskytne vyčíslenie maximálnej výšky úveru, ktorý Vám ako klientovi poskytne. Daný úverový prísľub je zmluvne podložený a pre banku záväzný. Klient ma povinnosť vybrať si nehnuteľnosť v časovom období, ktoré je s bankou vopred dohodnuté.

  Výhodou hypotéky naopak je záväznosť ponuky zo strany banky, klient sa nemusí obávať, že po vybratí nehnuteľnosti a zaplatení zálohy mu banka neposkytne finančné prostredky na financovanie nehnuteľnosti.

 • Hypotekárnym certifikátom Vám banka poskytne takzvaný úverový prísľub, to znamená potvrdenie poskytnutia úveru po splnení určitých podmienok. Každý hypotekárny certifikát má svoju platnosť, väčšinou sú to 3 mesiace.

  Výhodou hypotekárneho certifikátu je, že klient nemusí mať vybratú nehnuteľnosť v momente, keď o jeho vystavenie požiada. Hypotekárny certifikát navyše nie je pre klienta záväzný a banka si voči klientovi nemôže uplatniť žiadny poplatok v prípade ak klient vystavený certifikát nevyužije na financovanie nehnuteľnosti.

  Nevýhodou hypotekárneho certifikátu je, že pre banku nemá záväzný charakter. Konečná úroková sadzba sa môže líšiť, ovplyvňuje ju najmä aktuálna výška úrokových sadzieb, či hodnota a lokalita nehnuteľnosti, ktorú si klient vybral.

 • Štátny príspevok pre mladých sa od 1.1.2018 zmenil na daňový bonus na zaplatené úroky.

  Doteraz štátny príspevok dostávali na mesačnej báze banky, ktoré ho klientom buď priamo zahrnuli do splátky, alebo klientom odchádzala plná splátka hypotéky a banka im priznaný príspevok poukazovala následne na bankový účet (spravidla koncom mesiaca).

  Po novom sa forma pripisovania štátneho príspevku pre mladých mení nadaňovo odpočítateľnú položku. Zvýhodnenie bude 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období (kalendárnom roku), ale zároveň maximálne vo výške 400 € ročne, (a to po dobu 5 rokov od načerpania úveru). Výška hypotéky, na ktorú sa vzťahuje daňový bonus sa dá uplatniť len do sumy 50.000 €.

  Na to, aby ste získali hypotéku so štátnym príspevkom, musíte splniť tieto 3 základné podmienky:

  • Musíte mať vek do 35 rokov. Najneskôr, kedy môžete podať žiadosť o úver, je deň vašich 35. narodenín. Ak máte menej, tak máte jednu podmienku splnenú.
  • Ďalšou podmienkou je, že musíte zarábať dostatočne málo na to, aby ste mali nárok na hypotéku so štátnym príspevkom, resp. daňový bonus na zaplatené úroky. Vychádza sa z hrubého príjmu za predchádzajúci rok. Váš príjem za predchádzajúci rok nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve. Ak ste v úvere dvaja, tak je maximálny príjem dvojnásobok.
  • Účelom úveru môže byť nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo zmena/údržba/rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie.

  Na uplatnenie daňového bonusu je potrebné priložiť k spracovaniu daňového priznania potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokoch. Toto potvrdenie je banka povinná vystaviť do 30 dní od podania žiadosti v banke.

  1. dva mesiace pred koncom výročia fixácie oznámi pôvodná banka výšku úrokovej sadzby na nasledujúce obdobie
  2. nasleduje prieskum, či na trhu hypotekárnych úverov existujú lepšie podmienky
  3. príprava na refinancovanie hypotéky, vyplatenie a ukončenie pôvodnej hypotéky

   

  Pokiaľ máte na hypotéke nevýhodnú úrokovú sadzbu, môžete požiadať o jej refinancovanie v inej banke. Vtedy si pôvodná banka pri jej predčasnom splatení uplatní max. zákonný poplatok 1 %. Niektoré banky vedia tento poplatok klientom po prenesení hypotéky preplatiť.

  Odporúčame informovať sa o aktuálnych možnostiach u našich Hypošpecialistov

 • Určite by ste mali o tom začať premýšľať najmenej 4-6 mesiacov pred vypršaním fixácie, aby ste si tak zabezpečili lepšiu vyjednávaciu pozíciu s vašou bankou, resp. konkurenčnými bankami. Možnosti refinancovania si nenechávajte na poslednú chvíľu, pretože vzhľadom na priaznivú situáciu úrokových sadzieb na trhu, dokážete aj počas fixácie prefinancovať váš úver skôr a ušetriť tak nemalé finančné prostriedky. Neváhajte nás kontaktovať, vieme Vám bezplatne poradiť, poprípade spraviť bezplatný audit Vašej hypotéky a odporučíme Vám kroky, ktoré by mohli viesť k zaujímavým úsporám vašich finančných prostriedkov.

 • Predstavuje bankou poskytnutý bezúčelový úver založený nehnuteľnosťou. Maximálna výška hypotekárneho úveru predstavuje 70% až 90% hodnoty založenej nehnuteľnosti v závislosti od banky a doba splatnosti hypotéky je nastavená na dobu 20 až 30 rokov.

  • zamestnanec: potvrdenie o výške príjmu potvrdené zamestnávateľom, výpis z účtu za 3 celé ukončené mesiace, kde žiadateľ poukazuje svoj príjem (neplatí, ak žiada o hypotéku v domovskej banke, na ktorej účet mu je vyplácaná mzda)Pri väčšine príjmov zamestnancov postačuje uvedenie údajov o zamestnaní a výške príjmov v žiadosti o hypotéku. Tento príjem si banky vedia overiť elektronicky na Sociálnej poisťovni.
  • SZČO: daňové priznanie, potvrdenie neexistencii nedoplatkov potvrdené daňovým úradom, výpis z účtu na preukázanie obratov za príslušné obdobie
  • PO: výkaz ziskov a strát, súvaha za posledný kalendárny rok, potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom, pokiaľ nie sú ešte údaje o daňovom priznaní za posledný rok zverejnené, výpisy z účtu na preukázanie obratov za príslušné obdobie

  Pri akceptovaní iných typoch príjmov vám odporúčame poradiť sa s našim Hypošpecialistom. Banky ich totiž akceptujú rôzne.

 • Po podpise úverových zmlúv má každá banka osobitné podmienky. Súčasťou splnenia podmienok k čerpaniu každej hypotéky je návšteva klienta na katastri nehnuteľností so Záložnými zmluvami na zakladanú nehnuteľnosť a Návrhom na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, ktoré klient dostane od banky. Následne po zapísaní plomby, alebo ťarchy na list vlastníctva, banka realizuje čerpanie úveru.

  Poplatky na katastri nehnuteľností, súvisiace so zápisom plomby, alebo ťarchy na list vlastníctva sú štandardne  66€ . Kataster realizuje zápis do 30 dní od podania návrhu. Pri zrýchlenom zápise je poplatok 266 €, pričom ten je vykonaný do 15 dní od podania návrhu.

  Pri elektronickom podaní návrhu na vklad do katastra je správny poplatok znížený o polovicu, teda na 33 €. Pri zrýchlenom konaní na 133 €.Správa katastra potvrdí prijatie návrhu na vklad do katastra vyznačením dátumu a času jeho podania na pečiatke katastrálneho úradu.

 • Poistenie nehnuteľnosti pre potreby úveru nie je podmienené zákonom. Poistenie môže byť súčasťou podmienok banky pre získanie hypotéky. Aby si banky poskytujúce hypotéky znížili riziko, vyžadujú od klienta krytie vo forme finančnej náhrady v prípade živelných udalostí, požiaru či vytopenia. Takýto typ krytia si zabezpečuje poisťovňa vo forme poistného krytia z poistenia. Pri bytoch sa poisťujú obvodové múry a okná, pri domoch je to aj strecha. Banka nevyžaduje poistenie pozemkov. Medzi dôležité body pri výbere poistných rizík zakladanej nehnuteľnosti patrí výška poistnej sumy, ktorá by mala byť minimálne vo výške úveru, optimálne však vo výške kúpnej ceny alebo hodnoty nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku.

 • Cez www.finvia.sk (referencie, odporúčania)

 • Hypotekárne úvery pre podnikateľov sú úvery zabezpečené nehnuteľnosťou pre živnostníkov a právnické osoby.Prostriedky z hypotekárneho úveru môžu byť v určitých prípadoch použité aj na podnikateľské aktivity. Ide o tzv. americkú hypotéku alebo bezúčelovú hypotéku, ktorá síce podľa litery zákona nie je hypotékou ale spotrebným úverom založeným nehnuteľnosťou. Parametre sú však identické ako pri klasických hypotékach. Pri americkej hypotéke totiž banka neskúma účel použitia finančných prostriedkov a tak ich môže klient využiť na čokoľvek, napríklad na financovanie podnikateľských aktivít. Obmedzenia tohto produktu sú najmä v LTV (pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti), banky sú ochotné poskytnúť prostriedky maximálne do výšky 70-80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti alebo maximálnej sumy (v priemere do 170 000 EUR). Čo sa týka úrokov, tie sa už dnes pohybujú na úrovni bežných účelových hypoték, teda v dnešnej dobe nie je problém dostať „ameriku aj za 2% úrok“. Táto forma financovania podnikateľských aktivít je oproti podnikateľským úverom oveľa výhodnejšia, kvoli nižším úrokom (o polovicu a viac) a teda aj celkovej preplatenosti úveru. Navyše je možné nastaviť splatnosť na 20-30 rokov (v závislosti od podmienok konkrétnej banky), čím si vie klient znížiť splátku (pri podnikateľských úveroch je splatnosť maximálne 10 rokov) a ušetrené peniaze použiť na podnikanie.

 • Pri žiadateľoch, ktorí majú horšiu disciplínu splácania úverov a mesačných splátok je možné získať úver, ak splnia nasledujúce podmienky:

  nový úver:

  • dopyt do centrálneho registra dlžníkov (reg. omeškaných splátok)
  • preukázanie výšky príjmu
  • preukázanie predmetu zabezpečenia
  • individuálne posúdenie žiadateľa
  • možnosti financovania úveru

  konsolidácia úveru:

  • vyčíslenie zostatku úverov
  • dopyt do centrálneho registra dlžníkov (reg. omeškaných splátok)
  • preukázanie výšky príjmu
  • preukázanie predmetu zabezpečenia
  • individuálne posúdenie žiadateľa
  • možnosti financovania úveru

  Posúdenie, či banka poskytne nový úver dlžníkom, ktorí mali omeškané splátky, je vždy individuálna, aj v závislosti od banky. Niektoré banky sú na platobnú disciplínu prísnejšie.

  O výbere vhodnej banky vám odporúčame poradiť sa s našimi Hypošpecialistami.

Spýtajte sa nás na všetko, čo vás zaujíma.

Napíšte nám
Zavolajte si pre najlepšie životné poistenie

Máte záujem?

Zavolajte na 0917 000 888
alebo nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme