Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Finvia holding

Licencia NBS 229898: Poistenie a Zaistenie, Poskytovanie uverov, Prijmanie vkladov, Kapitálové trhy, Starobne dôchodkové sporenie, Doplnkove dôchodkové sporenie

Blog Finvia holding

Finvia holding 3758 0 komentárov

Prečo nesporiť cez kapitálové životné poistenie a aká je alternatíva l Finvia Group

Kapitálové životné poistenie bol v minulosti veľmi obľúbený produkt. Ponúkali ho rôzne poisťovne a najmä aktívni poisťovací makléri a sprostredkovatelia. Dnes však platí, že tento druh poistenia nie je vôbec ideálny a to ani na životné poistenie a už vôbec nie na sporenie.

Na túto skutočnosť reagovali niektoré poisťovne aj tým spôsobom, že kapitálové životné poistenie vyradili zo svojej ponuky. Každopádne, neverte prospektom ani sladkým rečiam o výhodnosti produktu - skrátka to tak nie je.

  Ako funguje kapitálové životné poistenie
Kapitálové životné poistenie je poistene zložené z dvoch častí: poistenia a sporenia. Časť zaplateného poistného sa spotrebúva tak do poistnej zložky, ktorá garantuje vyplatenie financií v prípade smrti, druhá časť sa spotrebúva do sporiacej zložky, kde sú naopak garancie vyplatenia finančných prostriedkov pri dožití.
Okrem hlavného poistenia smrti sa dajú dojednať aj rôzne pripoistenia pre rozšírenie pôvodnej šírky poistného krytia. Môže ísť napríklad o:
·         pripoistenie úrazu
·         pripoistenie práceneschopnosti
·         pripoistenie nezamestnanosti
·         poistenie invalidity následkom úrazu
·         pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
·         pripoistenie kritických chorôb
Tento druh poistenia je tak kombináciou poistného krytia a konzervatívneho sporenia. Konzervatívneho preto, že poisťovňa garantuje vyplatenie určitej sumy, čo ju vedie priamo k tomu, aby sa sústredila len na také činnosti pri zhodnocovaní úspor, aby dosiahla garantovanú sumu pri dožití.
Zhodnocovanie úspor je dané predovšetkým tzv. technickou úrokovou mierou, označovanou aj skratkou TÚM. Vďaka tejto hodnote klient vie, koľko mu poisťovňa musí minimálne zhodnocovať jeho nasporenú časť a to je teda výhoda - má garantované určité zhodnotenie. To je však prvá aj posledná výhoda tohto typu poistenia.
Prečo nie je dobrý nápad sporiť si cez toto poistenie?
„Zlaté časy“ kapitálového životného poistenia máme totiž už za sebou. Výška technickej úrokovej miery totiž postupne za posledných 20 rokov klesala. Pri poslednej aktualizácii v roku 2013 bola táto hodnota len 1,9 % ročne, čo je naozaj veľmi malé zhodnotenie.
Samozrejme, hovoríme o hrubom zhodnotení, pretože ak si odrátate rast cien (infláciu), môžete sa dostať aj do záporných čísel. To, že pri kapitálovom životnom poistení máte garantovanú určitú sumu na konci zmluvného vzťahu, sme síce spomenuli ako výhodu, ale v svetle takéhoto nízkeho zhodnotenia môže ísť dokonca o nevýhodou.
Keďže poisťovňa musí niečo garantovať, nemôže riskovať tak, ako by si to niekedy investičné príležitosti vyžadovali. Všetky vložené peniaze tak zhodnocuje len takými finančnými nástrojmi, ktoré sú maximálne bezpečné, avšak zároveň aj veľmi nevýhodné v porovnaní s inými možnosťami. Ide napríklad o štátne dlhopisy vyspelých krajín, pokladničné poukážky alebo termínované vklady.
Netreba tiež zabúdať na poplatky. Ide napríklad o vstupné poplatky, ale napríklad aj administratívny poplatok z podielu na výnosoch z rezerv poistného, ktorý je aj 1 %. Ak sa teda od stanovenej technickej úrokovej miery odrátajú poplatky a inflácia, je každému jasné, že na kapitálovom životnom poistení nezarába, ale skôr prerába.
Čo sa dá robiť s existujúcimi zmluvami
Možno sa teraz pýtate, či je lepšie existujúce zmluvy kapitálového životného poistenia ponechať, alebo ich rovno zrušiť. Tu pomôže najlepšie len obyčajná kalkulačka a prerátanie si možného výnosu alebo možnej straty. Základným rozcestníkom možností zrušiť vs. ponechať je výška technickej úrokovej miery, ale aj výsledná suma na konci poistenia.
Ako teda zistíte, že sporenie vo vašom kapitálovom životnom poistení vynáša? Spočítate si počet vkladov za hlavné poistenie za rok a vynásobíte si to s počtom rokov poistenia, čiže s poistnou dobou. Keď si sumu porovnáte s dožitím a zistíte, že za dožitie dostanete viac peňazí, tak vaše poistenie má zmysel.
V opačnom prípade musíte porozmýšľať nad tým, či je to pre vás to najefektívnejšie sporenie. Ak by ste mali „šťastie“ na kladný rozdiel medzi vkladom a dožitím, ani to nie je garancia úspechu. Ak totiž za 15 či 20 rokov zarobíte 1 000 €, musíte sa ešte zamyslieť nad tým, aký ročný výnos to vlastne v konečnom dôsledku predstavuje.
Často sa totiž stáva, že celkový úrok po odrátaní poplatkov je pod úrovňou 1 % ročne. Keď z úroku odpočítate infláciu, môžete sa opätovne dostať pri výpočtoch do záporných čísiel. V prípade, že vám vyjde záporné číslo, znamená to, že každá ďalšia suma vložená do tohto produktu je vlastne stratou a je na čase hľadať inú formu sporenia.
Alternatíva: investovanie
Namiesto kapitálového životného poistenia využite na sporenie a zhodnotenie svojich prostriedkov investovanie. Investovať sa dnes dá do rôznych komodít, akcií alebo dlhopisov, avšak v takýto druh investovania vyžaduje naozajstného odborníka.
Pre laikov však existuje jedna možnosť a to investovanie do podielových fondov. V tomto prípade si môžete vybrať tak konzervatívnejšiu formu, kde je síce menšie zhodnotenie, ale aj väčšia istota výnosu, ako aj dynamickejšiu formu. Tá zahŕňa síce rizikovejšie investície, ale aj oveľa vyšší potenciálny výnos.
V prípade investovania môžete skúsiť dve možnosti:
1.      Investovanie na obdobie 5 rokov, kde môžete pravidelným vkladom 20 alebo 30 € mesačne získať za toto obdobie zhodnotenie prostriedkov ročne aj na úrovni 3 %
2.      Investovanie na obdobie 10 alebo aj 20 rokov, kde je možné pri rovnako vysokých pravidelných vkladoch získať zhodnotenie aj na úrovni 6 % za rok
Nasledujúca infografika názorne ukazuje rozdiely v možných výnosoch:
investovanie ako alternatíva sporeniu
Ako vidíte, oproti kapitálovému životnému poisteniu ide o násobne vyššie zhodnotenie, ktoré môžete navyše aktívne ovplyvniť. Dobu sporenia ako aj výšku investovaných finančných prostriedkov je možné individuálne nastaviť a nie ste vôbec viazaný tým, čo si nastaví poisťovňa sama s cieľom získať najmä poplatky a čo najmenej riskovať.
Neriskujte svoje peniaze a nestrácajte čas, nechajte to na nás!
Ak chcete naozaj efektívne zhodnotiť svoje peniaze, nemali by ste riešiť investovanie prostredníctvom bánk alebo poisťovní. Bežný pracovník nemusí mať úplný prehľad a 100 % odborné znalosti, ale zároveň hrozí aj to, že poplatky spojené s investovaním cez banku alebo poisťovňu budú neúmerne vysoké.
S našimi expertmi je však investovanie úplne odlišné! Všetky investičné akcie vrátane nákupu podielových fondov sú realizované priamo správcom fondu, takže poplatky sú minimálne. Navyše, u nás získate aj komplexný odborný servis a poradenstvo 365 dní v roku. Tak „pustite k vode“ kapitálové životné poistenie aj ďalšie formy neefektívneho sporenia a oslovte nás - sme tu predsa pre vás!


Autori: Michal Hrebík, Ladislav Bohuniczky

Autor: Finvia holding

Pridaj komentár

komentáre

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.