Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Anna Kveta Furiková

Licencia NBS 232704: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Prijímanie vkladov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
99%
Priemer hodnotení
67371 videní
266 hodnotení
2023
2022
2021

Blog Anna Kveta Furiková

Anna Kveta Furiková 570 0 komentárov

Pripravte sa dnes a vyhnite sa stresu zajtrajška z kritických chorôb.

Buďte pripravení na nečakané životné situácie. Pri aktívnom živote, športovaní, či rizikovom zamestnaní je najvhodnejšou voľbou komplexné riešenie poistnej ochrany. Poistiť môžete nielen seba, ale prípadne aj celú rodinu či známych. Postačí vám na to jediná zmluva. K štátnemu zdravotnému poisteniu nám vo všeobecnosti ponúkajú poisťovne možnosť pripoistiť sa voči kritickým chorobám. Poistenému poslúži poistenie na pokrytie bežných nákladov, ktoré sú vhodné v čase výpadku príjmu alebo sú spojené s liečbou, či nadštandardnou lekárskou starostlivosťou.

Zabezpečením a poistením pre prípad vzniku ochorenia alebo následnej invalidity môže klient získať navyše garanciu finančnej istoty za výhodnejších podmienok.

Doba poistenia sa rovná dobe poistenia hlavného životného poistenia.

Obmedzenie, ktoré môže v rámci poistenia nastať, je vek. V prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí hranice veku 60 rokov poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši vekovú hranicu. Pozor ale, vek sa môže líšiť v závislosti od poisťovne, niektoré udávajú hranicu iba 65 rokov.

V rámci životného poistenia sa nám ponúkajú možnosti poistenia z nasledovných rizík:

1.      smrť poisteného z akéhokoľvek dôvodu,
2.      smrť spôsobená následkom úrazu,
3.      smrť s klesajúcou poistnou sumou / krytie hypotéky, úveru
4.      trvalé následky úrazu,
5.      denné odškodné za nevyhnutnú liečbu úrazu,
6.      dennú dávku v prípade práceneschopnosti,
7.      dennú dávku v prípade hospitalizácie,
8.      invalidita čiastočná alebo plná
9.      vznik kritickej choroby - rakoviny, infarktu a podobne.

V prípade diagnostikovania niektorej z nižšie uvedených kritických chorôb poistenému mu bude vyplatená dohodnutá poistná suma, alebo určite percento z positnej sumy. V závislosti od tohto aká diagnóza je diagnostikovaná.

Ochorenia
 • Srdcový infarkt
 • Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • Rakovina (zhubný novotvar)
 • Chronické zlyhanie obličiek
 • Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • Slepota
 • Infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS
 • Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • Operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien
 • Hluchota
 • Skleróza multiplex
 • Parkinsonová choroba
 • AIDS (profesné ochorenie)
 • Choroba postihujúca motorické neuróny
 • Závažné psychické poruchy:
  • a) Bipolárna efektívna porucha
  • b) Obcesívno - kompulzívna porucha
 • Cudzokrajné choroby/exotické choroby:
  • a) Meningokoková meningitída (meningokokový zápal mozgových blán)
  • b) Japonská encefalitída
  • c) Trypanosomiáza (spavá choroba)
 • A mnoho ďalších..
Niektoré posiťovne majú v zozname až 99 kritických ochorení. Sú však poisťovne, ktoré majú len 12 z nich. Dôležité je aj to, či poisťovňa pripodobňuje tieto choroby (alebo nie), pri likvidácií poistnej udalosti.

Slovákov najčastejšie postihujú 3 závažné choroby, medzi ktoré patrí rakovina, cievna mozgová príhoda a srdcový infarkt. Môžu nám spôsobiť závažné zdravotné komplikácie a príčin ich vzniku môže byť nespočetne veľa.

Veľkou výhodou pripoistení sú voliteľné poistné čiastky. Môžete si tiež vybrať mesačné poistné, ktoré si želáte platiť. Poistením sa oslobodíte od zbytočných starostí a pomôžete si znížiť náklady spojené s liečbou alebo s poslednou rozlúčkou.