Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Finvia holding

Licencia NBS 229898: Poistenie a Zaistenie, Poskytovanie uverov, Prijmanie vkladov, Kapitálové trhy, Starobne dôchodkové sporenie, Doplnkove dôchodkové sporenie

Blog Finvia holding

Finvia holding 2212 0 komentárov

PZP alebo havarijné poistenie nepokryjú všetko: Toto sú výluky, ktoré vás môžu stáť nemalé peniaze

Poistíte si auto povinným zmluvným poistením alebo havarijným poistením, no keď príde na lámanie chleba, zdá sa vám, že poisťovňa vám nie a nie vyjsť v ústrety a zlikvidovanie poistnej udalosti trvá príliš dlho. Buďte ešte radi, pretože okrem obvyklých „naťahovačiek“ a časového sklzu existujú pri poistení auta horšie veci - výluky.

Čo sú výluky a prečo si na ne dať pozor
Pod pojmom výluky alebo výluky z poistenia treba chápať situácie alebo okolnosti pri škodových udalostiach, pri ktorých poisťovňa nie je povinná nahradiť spôsobenú škodu a poistenec teda nemá nárok na poistné plnenie tak, ako tomu nastáva v bežných situáciách, ktoré sú poistnou zmluvou chránené.
Tieto výluky si poisťovňa určuje vo všeobecných alebo osobitných poistných podmienok pre niektoré typy poistenia a týkajú sa tak poistenia automobilov, ako aj iného majetkového poistenia.

Prečo sú tieto výluky dôležité? Pre vás ako poistníka najmä preto, že ak nastane situácia, ktorú poistná zmluva alebo poistné podmienky definujú ako výluku, poisťovňa vám môže krátiť a znížiť poistné plnenie, alebo v horšom prípade nemusíte od poisťovne dostať „ani cent“ na preplatenie škody na vašom vozidle.

Pre poisťovňu sú výluky zas formou ochrany pred neštandardnými situáciami alebo situáciami, kedy by chcel poistenec úmyselne zneužiť poistenie vozidla vo svoj prospech, prípadne pred okolnosťami, ktorými sa zvyšuje riziko vzniku poistnej udalosti, ako sú napríklad nedbanlivosť alebo alkohol za volantom.
Výluky pri PZP
Pri povinnom zmluvnom poistení sú niektoré výluky, ktoré vyplývajú už z charakteru samotného poistenia. Napríklad fakt, že PZP slúži ako poistenie za škody, ktoré spôsobíte vy ostatným účastníkom cestnej premávky, znamená, že toto poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré budú spôsobené vám. Na pokrytie takýchto škôd slúži naopak havarijné poistenie.

Toto sú najčastejšie výluky povinného zmluvného poistenia:
 • škody, ktoré utrpel vodič vozidla, ktorého prevádzkou boli škody spôsobené
 • škody na vozidle, ktoré bolo označené ako vinník nehody
 • škody, ktoré vznikli manželovi/manželke alebo osobám, ktoré v čase škodovej udalosti žili v jednej domácnosti s poistencom
 • škody spôsobené pracovnou činnosťou
 • úmyselne spôsobené škody
 • škody spôsobené osobou, ktorú nie je možné jednoznačne identifikovať
 • škody spôsobené vodičom, ktorý nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia
 • škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných a psychotropných látok, ktoré znížili schopnosť viesť motorové vozidlo
 • škody spôsobené vodičom, ktorý sa odmietol podrobiť skúške alebo vyšetreniu na prítomnosť vyššie uvedených látok
 • škody nad rámec určený právnymi predpismi týkajúcimi sa PZP

Výluky pri havarijnom poistení
Aj havarijné poistenie, nazývané niekedy KASKO, má svoje výluky. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia tu ale viac záleží na jednotlivých poistných produktoch, takže sa môže stať, že to, čo v jednej poisťovni je výlukou z poistenia, v ďalšej byť nemusí. Ak sa teda rozhodujete, ktoré havarijné poistenie je pre vás vhodnejšie, mali by ste si dávať oveľa väčší pozor a venovať oveľa viac času vzájomnému porovnaniu.
Toto sú štandardné výluky pri havarijnom poistení automobilov:
 • škody spôsobené úmyselným konaním poistníka alebo užívateľa vozidla
 • škody spôsobené vodičom, ktorý nemá platné vodičské oprávnenie
 • škody spôsobené vodičom, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo iných látok, ktoré vylučujú vedenie motorového vozidla
 • škody spôsobené použitím vozidla na páchanie trestnej činnosti
 • škody spôsobené vojnovými udalosťami, teroristickými útokmi, štrajkami, vzburami alebo násilnými nepokojmi
 • škody spôsobené nesprávnou obsluhou, údržbou alebo neschváleným používaním vozidla (napríklad pri prenájme, taxislužbe alebo autoškole, kedy je potrebné uzatvoriť poistenie pre takéto používanie vozidla zvlášť)
 • škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním sa, chybnou konštrukciou, chybou materiálu alebo výrobnou chybou
 • škody na elektroinštalácii vozidla spôsobené hlodavcami
 • niektoré poisťovne medzi výluky zaraďujú aj škody spôsobené na prístrojoch, ktoré nie sú s autom pevne spojené, prípadne nie sú do neho priamo zabudované

Ako je to s letnými pneumatikami v zime?
Toto je zrejme najčastejšia otázka, ktorá trápi motoristov - zníži alebo odmietne poisťovňa poistné plnenie, ak je napríklad škoda spôsobená nesprávnym typom pneumatík v zime? V zásade platí, že poisťovne skúmajú každú situáciu individuálne a dôležité je napríklad aj vyjadrenie Policajného zboru SR k škodovej udalosti či nehode.
Ak bude v policajnom zázname uvedené, že škoda bola spôsobená v dôsledku nesprávneho dezénu pneumatík alebo nedostatočného dezénu pneumatík, poisťovne môžu znížiť alebo úplne odmietnuť poistné plnenie pri havarijnom poistení. Pri PZP sa zas môže stať, že si bude od vás ako poistenca nárokovať poisťovňa regres, čiže vám dá časť alebo celú sumu vyplateného poistenia zaplatiť. O trvalú výluku ale nejde a vždy záleží od individuálnej situácie.
O výluku môže ísť dokonca aj v prípade, keď ste závažným spôsobom porušili predpisy zákona o cestnej premávke. Ak to berieme do dôsledku, môže ísť napríklad aj o situácie, kedy vodič neprispôsobí jazdu stavu vozovky alebo nedá prednosť v jazde druhému vozidlu. Pokiaľ má poisťovňa vo výlukách aj toto ustanovenie, vzniká tak pre ňu veľký priestor, kedy vám môže krátiť plnenie z poistnej udalosti.


Dobrá poistka je základ istoty
Existujú výluky, ktorým sa nevyhnete, pretože už  z ich podstaty nie je možné, aby ich poistenie podchytilo a pokrylo. Dobrá poistná zmluva je ale základ pokojného spánku a istoty, že ak sa vám na ceste pritrafí nepríjemná situácia, nezostanete na to úplne sami a napospas.
Hoci sa môže zdať, že povinné zmluvné poistenie áut je v každej poisťovni rovnaké, nie je tomu tak. To isté platí aj pri havarijnom poistení, kde sa môžu v niektorých dôležitých detailoch poisťovne významne líšiť- napríklad pripoistenia alebo rozsah a rýchlosť poskytovaných asistenčných služieb. Ak chcete, naši experti na poistenie vám poradia najlepšie riešenie pre vás aj vášho štvorkolesového miláčika!

Autor: Michal Šturcel, Michal Hrebík

Autor: Finvia holding

Pridaj komentár

komentáre

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.