Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Lucia Risková

Licencia NBS 231264: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
100%
Priemer hodnotení
26083 videní
110 hodnotení
2023
2022
2021

Blog Lucia Risková

Lucia Risková 449 0 komentárov

Séria 7 blogov - IV. Pracovná neschopnosť

Štvrtým neodmysliteľným pripoistením vo vašej životnej poistke by malo byť poistenie pracovnej neschopnosti. Mám na mysli skôr dlhodobú pracovnú neschopnosť, ktorá naozaj ovplyvní váš životný štandard, nakoľko vám príjem vypadne na dlhšie časové obdobie. Nakoľko, keď ostanete doma kvôli bežnej chorobe alebo ľahšiemu úrazu, na vykrytie tohto obdobia by vám mala vystačiť nasporená finančná rezerva. Problém môže nastať, ak ste pracovne neschopný mesiac a viac.
Pripoistenie pracovná neschopnosť
 
Stanovenie poistnej sumy
 
►Zamestnanec – pre optimálne nastavenie poistnej sumy pripájam výpočet, ako by malo byť určené denné plnenie pri človeku, ktorého hrubá mzda predstavuje 1.000 €. V jeho prípade je čistá mzda cca 770 eur. V prípade PN, dostáva takýto zamestnanec zo sociálne poisťovne dávku vo výške 50% z hrubej mzdy a teda 500 €, do čistého príjmu (na ktorý je zvyknutý a hradí z neho výdavky) mu chýba 270 €. Postačuje teda, ak denná výplata v životnej poistke bude nastavená na 270 €/30 dní a teda 9 €.
►SZČO, konateľ – tu je výpočet o čosi komplikovanejší a závisí hlavne od toho, v akej výške si človek uhrádza sociálne odvody. Tu radím prejsť správne nastavenie poistnej sumy individuálne.
 
Karenčná doba a spätné plnenie
 
►plnenie od určitého dňa – teda karenčná doba, ktorá musí prejsť od začiatku PN, aby poisťovňa začala plniť. Napríklad, ak máte vo svojej poistnej zmluve napísané plnenie od 15 dňa, znamená to, že na PN musíte byť dlhšie ako 15 dní a od nasledujúceho dňa dostávate plnenie od poisťovne.
►poistenie so spätným plnením – sú dve alternatívy ako môže byť nastavené plnenie v prípade PN, ak uplnynie dohodnutá karenčná doba. Buď máte poistné krytie s alebo bez spätného plnenia. Teda, ak máte napríklad PN od 29 dňa s plnením spätne, akonáhle ste práceneschopný viac ako 29 dní, dostávate denná dávku až za prvých 28 dní. Bez spätného plnenia dostávate dávku len od 29 dňa do ukončenia PN.