Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Lucia Risková

Licencia NBS 231264: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
100%
Priemer hodnotení
25700 videní
110 hodnotení
2023
2022
2021

Blog Lucia Risková

Lucia Risková 590 0 komentárov

Séria 7 blogov - V. Invalidita

Azda najväčším negatívnym vplyvov na rodinu a jej finančnú stabilitu je, ak sa jeden z jej členov stane v dôsledku choroby alebo vážnejšieho úrazu invalidom. V tomto prípade najviac trpí rodinný rozpočet, ktorý slúži na úhradu bežných výdavkov. Z niekoľko sto eurovej mzdy klesá príjem na minimum. Preto je piaty blog venovaný pripoisteniu v rámci životného poistenia, a to invalidite. 


 
Faktom je, že na Slovensku je priemerný invalidný dôchodok pri invalidite nad 40% len 216 € a pri invalidite nad 70% len 392 €. Nehovoriac o tom, že niekedy vypadáva aj príjem partnera, nakoľko tento preberá staroslivosť o pacienta. Na Slovensku je približne 234 tisíc invalidov, a len približne jedna tretina z nich dokáže popri invalidite aj pracovať. Ostatní sú odkázaní len na príspevok zo strany štátu. Preto považujem toto pripoistenie za najdôležitejšie, samozrejme musí byť správne nastavené, aby spĺňalo svoj význam.
 
Pripoistenie invalidita 
 
Stanovenie poistnej sumy
 
► na základe údajov zo štatistického úradu trvá priemerná invalidita 3 roky, potom sa buď človek uzdraví a začne opäť normálne pracovať, alebo prichádza smrť. Poistná suma by teda mala byť nastavená aspoň vo výške 2 ročných príjmov jedinca alebo rodiny. Prvý rok je totižto vykrytý zo strany sociálne poisťovne vo forme dávok pri pracovnej neschopnosti, v ideálnom prípade v kombinácií s dávkou z dojednaného komerčného poistenia.
 
Varianty invalidít
 
► percento dlhodobo nepriaznivého stavu schopnosti pracovať stanovené sociálnou poisťovňou 
◘ invalidita nad 40% - ak je človek uznaný čiastočným invalidom nad 40%, prichádza plnenie od komerčnej poisťovne
◘ invalidita nad 70% - teda priznaný plný invalidný dôchodok
 
► príčína vzniku invalidity
◘ invalidita spôsobená úrazom – plnenie zo strany poisťovne prichádza len vtedy, ak bola invalidita spôsobená úrazom. Podľa môjho názoru nie je takto nastavené krytie dostačujúce, nakoľko na Slovensku sú len 3% z celkového počtu invalidít zapríčinené úrazom a až 97% invalidít má za následok choroba.
◘ invalidita všeobecná – zahŕňa invaliditu spôsobenú úrazom aj chorobou.