Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

VLÁDNE ZMENY NEGATÍVNE OVPLYVNIA NAŠE BUDÚCE DÔCHODKY

VLÁDNE ZMENY NEGATÍVNE OVPLYVNIA NAŠE BUDÚCE DÔCHODKY

VLÁDNE ZMENY NEGATÍVNE OVPLYVNIA NAŠE BUDÚCE DÔCHODKY 1920 620 Finvia

Nová vláda, nové pravidlá. Tak to, žiaľ, funguje aj v oblastiach, ktoré by mali byť stabilné a ktorých zmeny sa priamo týkajú našich peňaženiek. Zlou správou pre budúcich dôchodcov je zníženie výšky odvodu do II. piliera v prospech štátneho I. piliera. Jednoducho povedané, aby bol štát schopný vyplácať dôchodky súčasným dôchodcom, oberá nás o možnosť zabezpečiť si svoj vlastný dôstojnejší dôchodok v budúcnosti.

Demografický vývoj jasne ukazuje, že o niekoľko rokov na nás jednoducho nebude mať kto pracovať a dôchodkový systém ako ho poznáme dnes, neprežije. Je preto otázkou zodpovednosti každého z nás, myslieť na svoju budúcnosť už teraz a nespoliehať sa na rozhodnutia štátnych úradníkov.

V dnešnom článku:

  • vysvetlíme, čo znamená zníženie odvodu poistného do II. piliera
  • na príklade zamestnanca s priemernou mzdou uvedieme, koľko z jeho odvodov ide dôchodcovi
  • popíšeme riziká, ktoré môžu ovplyvniť budúcnosť II. piliera
  • prezradíme, ako si zabezpečiť penziu bez vplyvu štátu


Nedostatok peňazí? Siahnime ľuďom na dôchodky…

Vláda predstavila balík konsolidačných opatrení s cieľom „šetriť.“ Slovo šetriť je v úvodzovkách, pretože minimálne jedno opatrenie naopak znamená, že sa bude šetriť menej. A čo je najhoršie, týka sa to (ne)šetrenia si obyvateľstva na vlastné dôchodky.

Podľa pripravovanej zmeny v II. pilieri by sa odvádzalo do štátneho I. piliera viac peňazí na úkor II. piliera. Podľa ešte stále platného zákona, v prípade, že je poistenec v II. pilieri, z jeho superhrubej mzdy doň ide 5,5 % , v rokoch 2025 a 2026 malo ísť 5,75 % a od roku 2027 až 6 %. Zdá sa však, že to sa už od 1. januára 2024 zmení a na vlastný dôchodkový účet pôjdu len 4 %.

Takáto Zmena bude mať výrazne negatívny dopad na každého z nás a naše budúce dôchodky z II. piliera budú nižšie. Tým, ktorí nepoznajú úplne presne rozdiel medzi I. a II. pilierom, je vhodné prezradiť najzásadnejší rozdiel. Z I. piliera sa financujú dôchodky súčasných dôchodcov. To znamená, že ak nám štát zvýši percento odvodu do štátnej Sociálnej poisťovne, znamená to, že z našich príjmov pôjde viac na penzie ľudí, ktorí poberajú dôchodok. Na úkor toho, že by sme si šetrili na vlastný dôchodok v II. pilieri, ktorý je zabezpečovaný prostredníctvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS).

Ak skutočne dôjde k avizovanej zmene, tak od januára ostane z nášho odvodu až 78 % v Sociálnej poisťovni. Tá tieto peniaze hneď v ďalšom mesiaci pošle na účty súčasných dôchodcov. A len zvyšných 22 % pôjde do nami vybranej DSS.

Príklad: Koľko eur z našej mzdy putuje súčasným dôchodcom

V súčasnosti je na Slovensku priemerná hrubá mzda vo výške 1 409 eur. Za zamestnanca s takouto mzdou odvádza jeho zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne 252 eur. Z toho len 56 EUR bude poukázaných na sporenie v II. pilieri. Až 196 eur tak „zhltne“ sociálna poisťovňa na úhradu aktuálnych dôchodkov.  

Ako sa zmena prejaví na našich budúcich dôchodkoch? Výskumníci z Oranžovej obálky vypočítali, že napríklad 35-ročný človek zarábajúci 1 400 eur sporiaci si v predvolenej investičnej stratégii bude mať o 40 eur nižší dôchodok. V prípade, že zarába viac, tak rozdiel bude ešte väčší. Dôležitú rolu okrem hrubého príjmu zohráva aj vek. Platí, že čím je sporiteľ mladší, tým väčší rozdiel v dôchodku po avizovanej zmene bude mať. Napríklad 25-ročný so mzdou 1 400 eur môže očakávať až o 88 eur nižší dôchodok.


Myšlienka II. piliera je správna

Druhý pilier máme od roku 2005. Jeho tvorcom už pred 18. rokmi bolo jasné, že dôchodkový systém založený výlučne na štátnom dôchodku je neudržateľný. Myšlienka vytvorenia II. piliera, ktorého základnou podstatou bolo sporiť si na svoj vlastný dôchodok a mať možnosť zhodnocovať si tieto finančné prostriedky, bola správna. Pôvodne doň mala plynúť až polovica dôchodkových odvodov. Spoločne s možnosťou dedenia nasporených prostriedkov a množstvom ďalších výhod išlo o skutočnú reformu. Avšak z pohľadu sporiteľov mala a má jednu veľkú nevýhodu, ktorá sa aj dnes ukazuje ako zásadná. II. pilier podlieha rozhodnutiam politikov. Nemožno ho tak označiť za stabilný či nezávislý. Mení sa do určitej miery takmer s každým príchodom novej vlády.


Prežije II. pilier ?

Je potrebné si uvedomiť, že na dôchodkových účtoch sporiteľov je viac ako 13,5 miliardy eur. V súvislosti s neustále narastajúcim deficitom I. dôchodkového piliera tak môže byť táto suma pre politikov veľkým lákadlom a nástrojom, ako tento deficit znížiť.  Otázkou ostáva, či náš II. pilier postihne podobný osud ako v susedných krajinách. V Maďarsku ho zrušili už v roku 2010, v Poľsku v roku 2013 a v Českej republike v roku 2016.


Chcete mať dôchodky skutočne na úrovni? Nespoliehajte sa na štát 

Akokoľvek sa nám môžu zdať dnešné dôchodky nízke, voči výkonu našej ekonomiky sú naopak neprimerane vysoké a v pomere k priemernej mzde sa neustále znižujú. To znamená, že rozdiel medzi vašim súčasným štandardom a štandardom, ktorý budete mať na dôchodku, sa neustále zväčšuje. V neprospech penzií.

Je preto najvyšší čas myslieť na svoj dôchodok už teraz. Čím mladší ste, tým väčšiu výhodu máte. Na svoj želaný dôchodok si vďaka sporeniu formou investovania a dlhšiemu zhodnocovaniu dokážete nasporiť aj odkladaním si menšej sumy. Politici či štát ako taký sa o nás budú schopní starať v čoraz v oklieštenejšej forme. Navyše, majetok, ktorý investovaním nadobudnete, je len váš, nikto vám ho nemôže vziať. A v prípade, že sa vám niečo stane, vaše našetrené peniaze zdedia vaši blízki.

Radi by ste sa porozprávali o svojom hodnotnom živote na dôchodku? Vyplňte kontaktný formulár. Naši špecialisti vám radi bezplatne poradia a v prípade záujmu pomôžu nastaviť také dôchodkové sporenie, ktoré bude zodpovedať vašim potrebám, želaniam a možnostiam.