Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Vladimír Kubovič

Licencia NBS 238878: Poistenie a Zaistenie, Poskytovanie uverov, Kapitálové trhy
98%
Priemer hodnotení
13832 videní
24 hodnotení

Blog Vladimír Kubovič

Vladimír Kubovič 296 0 komentárov

VÚB Banka mení sadzobník poplatkov k 1.11.2019

VÚB Banka mení sadzobník poplatkov k 1.11.2019 VÚB kontá (bežné účty)
Vkladné knižky

Banka ukončila predaj detského účtu Start Junior (pre deti vo veku od 8 do 14 rokov) a vydávanie nových Vkladných knižiek (vkladnej knižky bez viazanosti vkladu v mene EUR, vkladnej knižky s výpovednou lehotou v mene EUR, detskej vkladnej knižky v mene EUR a vkladnej knižky v cudzej mene). 

Hotovostné operácie na účtoch v € a na účtoch v cudzej mene
Poplatok za výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta bude: 
- do 5 000 €, resp. prepočet v cudzej mene (vrátane) 4,00 €, predtým 3,50 €,
- nad 5 000 €, resp. prepočet v cudzej mene 4,00 €, predtým 3,50 €.

Bezhotovostný platobný styk
Odoslané bezhotovostné SEPA-Europrevody, SEPA inkasá a Non SEPA-prevody
Za SEPA–Europrevody a SEPA inkasá v pobočke banky a Urgentné prevody v rámci VÚB klienti zaplatia 3,00 €, predtým 2,20 €.

Ostatné služby pre SEPA–Europrevody a SEPA inkasá v pobočke
V rámci ostatných služieb sa zmena dotkla poplatkov:
- trvalý príkaz na úhradu, automatický prevod - zmena / zrušenie bude 3,00 €, predtým 2,20 €,
- zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním bude 3,00 €, predtým 2,20 €,
- autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena / zrušenie bude 3,00 €, predtým 2,20 €.

Debetné platobné karty
Za vydanie, vedenie a obnovu kariet banka bude účtovať poplatky:
- Visa Inspire Gold 3,00 € / mesiac / 36 € / rok, predtým 30,00 € / rok,
- Visa Inspire 1,20 € / mesiac / 14,40 € / rok, predtým 8,30 € / rok,
- Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka) 0,50 € / mesiac / 6,00 / rok, predtým 4,00 € / rok,
- Maestro Dobrý anjel 1,20 € / mesiac / 14,40 € / rok, predtým 8,30 € / rok,
- Bratislavská Mestská karta Maestro BMK bezplatne / 3 € za obnovu, predtým bezplatne.

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami
Za výber hotovosti cez službu cashback banka zaviedla poplatok 0,50 €.

Služby k debetným platobným kartám
Banka upravila nasledovné služby k platobným kartám:
- znovuvydanie karty na pobočke banky bude 15,00 €, predtým 10,00 €,
- doručenie platobnej karty / PIN kódu kuriérom na území SR bude 10,00 €, predtým 5,00 €,
- zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB bude 0,05 €, predtým bezplatne,
- zobrazenie zostatku cez bankomat na Slovensku (okrem VÚB) a v zahraničí bude 0,50 €, predtým 0,30 €,
- poplatok za ostatné zmeny zadané na pobočke banky bude 5,00 €, predtým 3,50 €,
- poplatok za cezhraničnú konverziu bude 2 % z transakcie, predtým 1,50% z transakcie (platí pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí, pri transakciách realizovaných v mene € sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje).

Banka zaviedla nový poplatok za bezhotovostné platby debetnou platobnou kartou za hazardné hry, stávkovanie a lotérie vo výške 3,00 €, platby kreditnou kartou budú bezplatné.

Služby elektronického bankovníctva
Banka zaviedla poplatok za zasielanie PUSH notifikácií a notifikácií do schránky správ v Nonstop banking. Zasielanie predmetných notifikácií bude bezplatné.

Úvery na bývanie
V rámci úverov na bývanie banka zaviedla poplatky za:
- iné úkony súvisiace s úverom na podnet dlžníka 50,00 €,
- postupné čerpanie úveru 50,00 €,
- nevyčerpanie úveru 2 % z nedočerpanej sumy,
- vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s úverom na žiadosť dlžníka 0,20 € / strana. 

Pokladničné a zmenárenské služby
Hotovostné pokladničné operácie v € 
Výmena nominálnych hodnôt bude za poplatok: 
− v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) 4 €, predtým 3,50 €,
− v počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) 4 €, predtým 3,50 €.

Pridaj komentár

komentáre

Táto webstránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Jej ďaľším používaním s týmto súhlasíte.