+421 907 937 820
info@finvia.sk

Finvia holding

Licencia NBS: 229898 NBS Licencie (6)

Spoločnosť Finvia holding a.s. je Podriadený finančný agent, oprávnený na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania, na základe NBS licencie 229898, v sektoroch Poistenie a Zaistenie, Poskytovanie úverov, Prijímanie vkladov, Kapitálové trhy a Doplnkové Dôchodkové Sporenie, v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „Podriadený finančný agent“).

Blog Finvia holding

Finvia holding 551 0 komentárov

Vypovedať poistenie auta môže byť problém. Ako na výpoveď zmluvy PZP správne?│Finvia Group

Niektorí to zažili, poslali výpoveď a odpoveďou na ich žiadosť bolo zamietavé stanovisko poisťovne.  Poisťovne zvyknú zrušeniu zmluvy zabrániť tým, že klientovi ponúknu v lepšom prípade zníženie ceny a klient ostane. V horšom prípade sa bránia tým, že ste nesprávne podali výpoveď, alebo ste nestihli termín výpovede.

Zo zákona je možné každé poistenie vypovedať v čase minimálne 6 týždňov pred výročím zmluvy
Ak ste si istý, že ste podali výpoveď včas, odvolajte sa opätovne listom, alebo zavolajte na infolinku poisťovne. Ak ste v práve nemá poisťovňa nárok držať Vás a zmluvu vypovie. Zákon hovorí aj o tom, že nezaplatením poistného zmluva zanikne, a ak ste správne podali výpoveď poisťovňa nemá nárok žiadať od Vás dlžné poistné.

Vždy máte možnosť obrátiť sa špecialistu, ktorý Vám vie aj v takejto situácii poradiť čo máte robiť.

Autor: Finvia holding

Pridaj komentár

komentáre