Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Ľubomír Sonntag

Licencia NBS 253494: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
100%
Priemer hodnotení
21425 videní
49 hodnotení
2023
2022
2021

Blog Ľubomír Sonntag

Ľubomír Sonntag 1055 0 komentárov

Zabezpečenie a poistenie hypotéky. Výhody dobrých a následky zlých rozhodnutí.

Vítam Vás na mojom ďalšom blogu  ako mať financie pod kontrolou.
 
Zabezpečenie si vlastného bývania prostredníctvom hypotéky je napriek rastúci úrokovým sadzbám stále veľmi populárne. No je to obrovský záväzok, ktorý so sebou nesie aj riziká. V dnešnom blogu si priblížime, aké riziká to sú a ako sa na ne pripraviť, prípadne im predchádzať. Ako už bolo spomenuté, hypotéka na vlastné bývanie je na jednej strane obrovská radosť, pretože vďaka nej si vieme splniť naše sny o novom či krajšom bývaní. No na druhej strane predstavuje obrovský záväzok voči banke, voči samým sebe a voči vlastnej rodine.
 
Istota a zabezpečenie pre banku
 
Áno, do rizika vstupuje aj banka, no má mechanizmy, ktorými dokáže svoje riziko, že požičané peniaze im klient nesplatí, minimalizovať.
 
Poistka č. 1 - Záložné právo
 
Po schválení Vašej žiadosti o hypotéku a podpise úverových zmlúv sa podpisujú tzv. záložné zmluvy, ktoré sa odnášajú následne na kataster. Záložné právo v praxi  znamená, že pokiaľ klient obvykle 3x po sebe bez uvedenia dôvodu neuhradí načas mesačnú splátku hypotéky, nekomunikuje a nereaguje na výzvy banky, banka môže pristúpiť k tzv. zosplatneniu úveru resp. hypotéky. Ak tomuto „aktu“ dôjde, klientovi banka zašle list o zosplatnení úveru a požiada ho, aby do určitého času (napríklad 14 dní) vyplatil celý zostatok hypotéky. Pokiaľ tak klient neurobí, banka má právo nehnuteľnosť, na kúpu ktorého poskytla finančné prostriedky prostredníctvom dražby, prípadne iným spôsobom predať nehnuteľnosť a výnos z predaja použiť na vyplatenie zostávajúceho dlhu klienta.
 
Uplatnené záložné právo a jeho dlhodobé následky
 
Tu sa táto „tragédia“ pre klienta nekonči, ale práve začína. Pokiaľ dostanete od banky výzvu, aby ste vyplatili celý úver do 2 týždňov, už je neskoro. Ak v tomto štádiu sa snaží situáciu klient vyriešiť tým, že si bude chcieť preniesť hypotéku do inej banky, no na 101% ju už v žiadnej banke nezíska, pretože záznam o zosplatnení úveru je automaticky zapísaný v úverovom registri.
 
Súčasne takýto zápis v registri znamená, že po dobu minimálne nasledujúcich 5 rokov na 99% nezíska úver, hypotéku, kreditnú kartu a či vôbec aspoň bežný účet, pretože o takéhoto nespoľahlivého klienta banka záujem nemá. Po uplynutí 5 rokov je predpoklad, cca. 50%, že nový úver mu bude schválený, no zrejme s vyššou úrokovou sadzbou, prípadne, bude musieť mať spoludlžníka, ktorý je tzv. „čistý“.
 
Poistka č. 2 – Vinkulácia poistenia nehnuteľnosti
 
Druhý spôsob ochrany banky je pre situácie, ktoré nevie banka ale ani klient priamo ovplyvniť. V prípade, že dôjde k fatálnemu poškodeniu nehnuteľnosti (výbuch, vyhorenie, atď.) a nehnuteľnosť je neobývateľná, poisťovňa vyplatí priamo banke zostatok hypotéky. Takto klient už nespláca nehnuteľnosť, v ktorej sa nedá bývať a súčasne banka si tak vyrovná svoj dlh.
 
Poistka klienta – splácanie hypotéky za každých okolností
 
Banka má teda svoje bezpečnostné poistky, ako dostane svoje požičané peniaze späť. Aké záruky má ale samotný klient, že bude vedieť pravidelne a načas počas najbližších 30 rokov splácať splátku hypotéky? Čo také sa môže v jeho živote udiať, že stratí „schopnosť“ splácať hypotéku?
 
Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Chorobu, či úraz nevieme nikto dopredu predvídať. Dokonca ani prípadnú predčasnú smrť. Práve pre tieto prípady  je dôležité, v prípade, že má klient rodinu, deti, byť prezieravý a ochrániť ich pre každý prípad, aby rodinný rozpočet dokázal za každých okolností zvládnuť hradenie všetkých výdavkov ako aj splátku hypotéky.
 
Veľmi zjednodušene povedané, v prípade, že je klient dlhodobo práceneschopný následkom napríklad ťažkej autonehody, alebo diagnostikovania vážnej civilizačnej choroby, jeho príjem sa scvrkne na 55% z hrubej mzdy, čo prepláca Sociálna poisťovňa.  1-2 mesiace je možné fungovať s polovičným rodinným rozpočtom. No pri dlhšej PN, ktorá vie byť niekedy dlhšia ako rok, to už môže byť problém.
 
Pre tieto prípady je práve dobré poistiť si úver prostredníctvom rizikového životného poistenia. Ako píšem v mojom článku: Zabezpečenie príjmu – 5 rizík - nech sa stane čokoľvek. , správne nastavené životné poistenie chráni klienta a splácanie jeho úveru pre prípad:
-Dlhodobej práceneschopnosti
-Trvalých následkov úrazu
-Kritických chorôb
-Invalidity
-Smrťou (V takomto prípade pozostalí vyplatia zostatok hypotéky a nehnuteľnosť ostane rodine, deťom)
 
 
Nepredvídavosť môže byť pomerne drahá a niekedy až trpká záležitosť.
 
Bez správneho poistenia v prípade choroby, úrazu, invalidity či dokonca smrti klienta, ktorý ma hypotéku, môžu byť následky až fatálne. A to samotná strata vlastného bývania pre neschopnosť splácania splátok hypotéky, ako som už uviedol v „bezpečnostnej poistke“ banky číslo 1.
 
Pokojný spánok, nech sa stane čokoľvek.
 
Každý kto je predvídavý a poistí si nepredvídateľné situácie, môže mať pokojný spánok. Pretože ak sa mu stane čokoľvek, bude chránený on, ale aj jeho rodina.
 
Uvažujete nad hypotékou prípadne už nejakú máte a nemáte poistený váš príjem? Zvažujete, že možno by to bola ta správna voľba? Potrebujete sa poradiť?
 
Kľudne ma kontaktujte a nastavíme poistenie nielen Vašej hypotéky tak ,aby ste mali istotu.
 
Teším sa na Vás na krátkom osobnom stretnutí u mňa v kancelárii pri výbornej káve.