Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Ľubomír Sonntag

Licencia NBS 253494: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
100%
Priemer hodnotení
21901 videní
49 hodnotení
2023
2022
2021

Blog Ľubomír Sonntag

Ľubomír Sonntag 494 0 komentárov

Zázrak (menom dôchodok), ktorý zrejme nenastane!

Vítam Vás na mojom ďalšom blogu  ako mať financie pod kontrolou.
 
Každý v našom živote veríme v zázraky. Menšie či väčšie. K jedným z nich, určite patrí téma dôchodku. Pre tých mladších je to ešte príliš vzdialená téma. No čím sme starší, stáva sa z nej téma viac a viac pálčivejšia. No a keď dospejeme do štádia, že už nevieme výšku nášho dôchodku vôbec ovplyvniť, veríme v zázrak, ktorý s pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou jednoducho nepríde. Práve v tomto blogu si vysvetlíme dôležitosť „starostlivosti“ o náš dôchodok už v relatívne mladom veku.


 
Čo je vlastne dôchodok a ako „vznikol“

Prvé dôchodky resp. dôchodkové systémy vznikali ešte v Antike, konkrétne v antickom Ríme, ako motivácia pre mužov slúžiť v armáde a dohliadať na rozliahle územia Antickej ríše. Prvé moderné dôchodkové, alebo nazvime ich pokojne aj penzijné systémy, vznikali v 2. polovici 19 storočia. Základy majú v Nemecku. Na našom území ich zaviedla ešte Mária Terézia. Systém bol postavený na vyplácaní dôchodku za predpokladu, že ste sa dožili určitého veku a odpracovali si svoje. Tento vek bol stanovený vtedy na cca. 60 rokov. „Vtip“ bol v tom, že priemerná doba dožitia ľudí v tej dobe bola cca. 40 rokov. Takže predpoklad, že v tej dobe „siahnete“ na dôchodok, bol relatívne nízky. Možno tu siahajú korene tradičnej „výhovorky“ väčšieho počtu Slovákov pri otázke prípravy na vlastný dôchodok: „Veď načo, ja sa dôchodku ani nedožijem“! (Aktuálna štatistika Sociálnej poisťovne hovorí, že 98% čakateľov na dôchodok sa ho skutočne dožije).

Načo slúži dôchodok a jeho optimálna výška

Dôchodok alebo nazvime ho pokojne aj renta, je dávka, ktorá je vyplácaná dôchodcovi v mesačných intervaloch. Má zabezpečiť jeho príjem a dôstojné prežitie staroby. Optimálna výška dôchodku sa pohybuje niekde na úrovni cca. 70%-80% z aktuálnej priemernej mzdy.

Slovenský dôchodkový systém a „Husákové deti“

Dnešný slovenský dôchodkový systém má svoje korene ešte v socialistickom zriadení, kde priamo Štát vyplácal dôchodky aktuálnym dôchodcom zo štátneho rozpočtu. V 70. rokoch sa rodili veľmi silné ročníky, tzv. Husákové deti (pôrodnosť cca. 100 tis. detí ročne), ktoré mali zabezpečiť „krajšie zajtrajšky“. No po revolúcií vznikol klasický dôchodkový  fond, volajme ho zjednodušene I. dôchodkový pilier. Ten bol postavený obdobne ako za iného zriadenia na priebežnom vyplácaní dôchodkov. Z odvodov pracujúcich sa vyplácali dôchodky aktuálnych dôchodcov. To znamená, že peniaze, ktoré ide z Vašej výplaty do I. piliera sú minuté dávno predtým, ako nastúpite na dôchodok.

Aktuálna výška dôchodku a spôsob jeho zvyšovania (aj) v réžií štátu

Štatistika pôrodností v SR hovorí, že počet narodených detí klesá. Dnešná pôrodnosť je oveľa nižšia. A „naše Husákové deti“ postupne budú odchádzať do dôchodku. Z toho vyplýva, že na čoraz väčší počet dôchodcov, bude musieť pracovať nižší počet pracujúcich. Aj z toho pramení fakt, že dnešné dôchodkyv priemere na úrovni 40% - 45% z priemernej mzdy. O 20-30 rokov to bude ešte nižšie percento. To znamená, že ak zarábate v priemere 1000 Eur mesačne a súčasne ste odpracovali minimálne 40 rokov, Váš dôchodok bude vo výške cca. 400 Eur – 450 Eur mesačne. Toto percento je hlboko pod úrovňou optimálnej výšky dôchodku, ako sme si spomenuli vyššie.
Aj preto vznikol tzv. II. pilier – starobné dôchodkové sporenie. Jeho význam je v tom, že časť Vašich odvodov  (Dnes je to 18% z Vašej hrubej mzdy) -  cca. 5,5%-6% smeruje na Váš osobný dôchodkový účet a čaká na vyplatenia len Vám. Takto je predpoklad, že Váš dôchodok bude o pár percent vyšší, ako len pri „odovzdávaní“ odvodov do I. piliera. Navyše, peniaze z II. piliera sú dedične, to znamená ,že v prípade Vašej predčasnej smrti ich dostane Vaša rodina. Peniaze, ktoré ste odviedli do I. piliera, ostanú štátu.

Vhodný doplnok, no nie pre každého

Ďalším spôsobom ako si zabezpečiť o niečo vyšší dôchodok je tzv. III. Pilier – doplnkové dôchodkové sporenie. Je postavené na báze dobrovoľnosti. Za predpokladu, že Váš zamestnávateľ má s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podpísanú zmluvu, a súčasne zamestnanci v rámci Vášho zamestnávateľa majú spísanú kolektívnu zmluvu, v ktorej sa hovorí, že ak Vy, ako zamestnanec si budete dobrovoľne odvádzať do III. Piliera napríklad 20 Eur mesačne, prípadne 1% z Vašej mzdy, tak rovnakú čiastku Vám prispeje aj zamestnávateľ. Ale pozor. Zamestnávateľ nemá povinnosť mať podpísanú predmetnú kolektívnu zmluvu. Hovoríme skôr o veľkých spoločnostiach, ktoré zamestnávajú stovky či dokonca tisícky zamestnancov. Pokiaľ pracujete vo firme s 5 či 50 zamestnancami, je predpoklad, že zriadenie III. Piliera pre Vás nebude mať žiaden zmysel.

Najdôležitejšie a najvýznamnejšie rozhodnutie pre Váš optimálny dôchodok

Ako som už v úvode spomenul, optimálna výška dôchodku je 70%-80% z priemernej mzdy. Dnes spojením dôchodku z I.+II.+III. Piliera nie je dosiahnutie takejto výšky dôchodku reálne.  Tak ako je to bežné a zvyklé napríklad v USA (privátne penzijné sporenie, štátne neexistuje), najefektívnejším spôsobom, ako si zabezpečiť dôstojný dôchodok je zriadenie tzv. IV. Piliera – Individuálne dôchodkové sporenie. Vďaka nemu je možné si zabezpečiť dôchodok dokonca na úrovni až 100% z aktuálnej priemernej mzdy. Rovnako umožňuje odchod do dôchodku aj oveľa skôr ako v 65-tke. Pretože dôchodok už dávno nie je otázkou veku, ale nasporenej sumy peňazí.

Vyšší dôchodok vďaka zloženému úroku a času

Ako píšem v článku: Keď skutočne sporiť , znamená investovať!  jediný efektívny spôsob ako si zhodnotiť úspory na dôchodok, ktoré budú len Vaše a súčasne na nich nebude mať dosah štát tak ,ako je to v prípade I. a II. dôchodkového piliera, je už spomínane individuálne sporenie. Peniaze v ňom sú len Vaše. Ale podobne ako v II. pilieri, nikdy neležia „nečinne“ na účte, ale sú investované. Vďaka tomu sú chránené pred vplyvom inflácie a zarábajú Vám Ďalšie peniaze. Tieto ďalšie peniaze Vám zarábajú peniaze, ktoré už pre Vás niečo zarobili – tzv. zložený úrok. Druhou veľmi dôležitou zložkou pri sporení je samotný čas. Čím skôr si zriadite takéto dôchodkové sporenie, tým viac peňazí si dokážete naakumulovať na dôchodok. Inak povedané, ak sa v 55-tke rozhodnete, že si budete individuálne sporiť na dôchodok, lebo „je už čas“, dosiahnuť výšku dôchodku cca. 80%, by bolo pre Vás veľmi drahé. Ak tak učiníte v 20-tom či 30-tom roku života, bude Vás to stáť podstatne menej.

Ako presne funguje Inviduálne dôchodkové sporenie, kedy je najlepší čas si ho zriadiť (čím skôr, tým lepšie) a ako s ním narábať a čo všetko Vám vie priniesť si priblížime v niektorom z nasledujúcich finblogov.
 
Zaujala Vás téma optimálne výšky dôchodku? Neváhajte ma kontaktovať a pozrieme sa Vášmu dôchodku na zúbky.
Teším sa na prípadne krátke osobné stretnutie s Vami pri dobrej káve.