Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only

Finvia holding

Licencia NBS 229898: Poistenie a zaistenie, Poskytovanie úverov, Prijímanie vkladov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie

Blog Finvia holding

Finvia holding 793 0 komentárov

Životné poistenie od 1996-2017?

      V úvode článku by som tému životné poistenie chcel trochu konkretizovať, v čom spočíva a aká je momentálna situácia na trhu ale pre pochopenie sa vráťme do histórie slovenského životného poistenia.
Sektor životného poistenia sa v rokoch 1996 - 2001 rozvíjal s relatívne vysokou dynamikou.
Od roku 1996 sa začalo životné poistenie rapídne rozvíjať najmä vďaka vstupu významných špecializovaných poisťovní  a nízkej nasýtenosti trhu.
V roku 2000 medziročný rast kulminoval až na úrovni 42,6 %. V roku 2002 sa však už rast trhu spomalil pod 15 %. Podpísalo sa pod to oslabenie dôvery občanov v investovanie po páde nelicencovaných subjektov začiatkom roku 2002, ako aj rastúca konkurencia zo strany doplnkových dôchodkových poisťovní a pokles reálnych miezd. Odvtedy trh rastie s približne rovnakou dynamikou v rozpätí 10 - 15 %.
Podľa predbežných výsledkov Slovenskej asociácie poisťovní (SAP) rástlo životné poistenie v roku 2005 o 14,2 %
Bola to éra kapitálového životného poistenia sadzba nbs bola od 1993-1995 na úrovni 12,00% úročenia ročne. Rokoch 2003-2004 úž základná úroková sadzba na úrovni 6,00%.
1.1.2009 znamenal vstup do európskej menovej únie a teda úrokovú sadzbu vydanú ECB na úrovni
2,50 % .Dátum 16.3.2016 znamenal vyhlásenie úrokovej na úrovni 0,00% a teda úplne zaniknutie kapitálového životného poistenia. Praxi to znamená toľko že žiadna inštitúcia čo ešte pre 10 rokmi vám garantoval zhodnotenie kapitálu na úrovni 6% roku 2016 nedokáže.
Turbulencie na finančnom trhu rok 2014-2016 pád úrokových sadzieb, vyššia informovanosť klienta aj hypotekárny boom zmenili prostredie životného poistenia na Slovenku. Čoraz viac klientov upriamuje svoju pozornosť na pôvodný zmysel poistenia  krytie rizík! 
Chuť Slovákov investovať v rámci poistenia je čoraz menšia. Dôvodom je okrem poplatkov aj výška mesačného poistného, ktoré je potrebné investovať napríklad pri kapitálovom poistení. „Kapitálové životné poistenie poskytuje klientovi síce sporenie a poistenie zároveň, no je cenovo drahšie. Pri dnešnom nízkom garantovanom zhodnotení prostriedkov teda okolo spomínaných 0,00% ročnev týchto produktoch si sporenie vyžaduje stále väčšiu časť zo zaplateného poistného na dosiahnutie cieľovej sumy na konci poistenia.
Nižší výnos konzervatívnych portfólií sprevádzal všeobecný pokles úrokových sadzieb na depozitných produktoch. Najčastejší dôvod nezáujmu klienta o investičné nástroje pramení zo zlej skúsenosti. Často sa stávalo, že v minulosti na základe nesprávne určeného rizikového profilu boli klientom odporúčané produkty, ktorých riziká by neakceptovali, ak by ich poznali, ktoré často napáchali na klientoch finanční agenti, uzatvárajúci životné poistky ako na páse. Svoje však urobil aj poklesy trhov, ktoré v investičnom životnom poistení poriadne skresali očakávané výnosy. To prirodzene ubralo na ich atraktivite aj snahe investovať cez poistné produkty. 

Rušiť, alebo nerušiť staré poistky?

Ak hovoríme o menšom význame kapitálového životného poistenia, reč je o aktuálnych poistkách. Pri investičnom životnom poistení treba aj dnes klienta pripraviť na minimálne osemročný investičný horizont. Za posledných desať rokov sa totiž situácia na finančnom trhu výrazne zmenila. Príkladom je zníženie garantovanej technickej úrokovej miery zo šesť na nula percent.
Slováci sú všeobecne považovaní za konzervatívnych investorov a v minulosti inklinovali skôr ku kapitálovému životnému poisteniu. Pokles úrokových sadzieb na historicky veľmi nízku úroveň je pre celý poistný trh výzvou, keďže výnos 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov sa za posledných 11 rokov znížil z 5% na rozmedzie 0,5 – 1,5 percenta

Pred veľkou výzvou stojíme finanční poradcovia, tí ktorí plánujú prehodnotenie starších poistných zmlúv. Uzatvorené v dobrom časovom horizonte a s dobrým úročením nemusí byť ani kapitálové životné poistenie zlým riešením
Napríklad v roku 2004 bola technická úroková mieraštyri percentá. Kapitálové poistenie považujem za prežitok a tomu zodpovedá aj ponuka poisťovní. Dnešná hodnota technickej úrokovej miery nedáva žiadny racionálny argument pre uzatvorenie si novej zmluvy, pri starších zmluvách, ktorú sú úročené 4% a viac, treba návrh agenta na ich zrušenie dôsledne zvážiť.

Pre porovnanie produktov kvality finančných produktov sa pokladá hodnotenie odbornej verejnosti formou zlatej mince. Zlatá minca je prestížna súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. Oslovuje všetkých, ktorí sa zaujímajú o kvalitu finančných produktov a ich optimálny výber pre svoje požiadavky a potreby. Pre finančné spoločnosti poskytuje Zlatá minca príležitosť porovnať a vylepšiť svoje produkty so zreteľom na úžitok klienta. Svojím zameraním projekt Zlatá minca šíri finančnú gramotnosť a finančnú zodpovednosť medzi slovenských občanov. O poradí v jednotlivých kategóriách rozhoduje porota, ktorú tvoria ekonomickí novinári, zástupcovia vysokých škôl, spravodajských agentúr, ekonomických serverov, finančných poradcov, profesijných asociácií a spoločností realizujúcich prieskum trhu. Každý člen poroty vyberá tri najlepšie produkty v kategórii, v ktorej má odborný názor. Odporúčanými kritériami výberu sú kvalita, zaujímavosť a využiteľnosť produktov pre čo najširšiu skupinu populácie. Člen odbornej poroty nemusí vyplňovať kategóriu, o ktorej nemá dostatok informácií.

Ako sa poistiť? 

Na rozdiel od investičného či kapitálového poistenia slúži rizikové životné poistenie na udržateľnosť mesačného cashflow väčšiny slovenských domácností. Ešte väčší význam nadobúda pri rodinách, kde príjem jedného partnera výrazne prevyšuje príjem toho druhého, pri domácnostiach, ktoré majú hypotéku a tiež pri SZČO.
„V roku 2014 platilo odvody z minimálneho výpočtového základu vyše 150-tisíc SZČO. Každý z nich, ktorý nemá individuálne úrazové poistenie a tiež individuálne sporenie na dôchodok, sa dnes uberá gréckou cestou, kde si mylne zamieňa svoj obrat so svojím príjmom a žije tak na úkor vlastnej budúcnosť. Zvýšený záujem o rizikové poistky a investície na dôchodok.

Ľudia si uvedomujú hrozby plynúce z ohrozenia zdravia. Rizikové poistenie je ešte vhodnejším riešením pre klientov, ktorí aktuálne splácajú úvery. Toto poistenie zabezpečí rodinných príbuzných alebo pozostalých v prípade, že poistený zomrie pred splatením celého úveru. Pri uzavretí rizikového životného poisteniaklesajúcou poistnou sumou je poistné za takúto ochranu ešte prijateľnejšie z pohľadu rodinného rozpočtu, ktorý je výrazne ovplyvnený splátkami úveru.
Z aktuálnej situácie na trhu aj očakávaní klientov teda vyplýva, že poistenie sa stáva najzaujímavejším, ak má vykryť prípadné riziká na ceste životom. Na zhodnocovanie úspor klienti čoraz častejšie preferujú iné formy investícií, ktoré sú podstatne výhodnejšie a dostupnejšie ako životné poistenie .


Zdroje článku
:https://www.sme.sk/c/2709229/vyvoj-zivotneho-poistenia-na-slovensku-od-a-po-z.html
:http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-trhy/urokove-sadzby
:http://www.zlataminca.sk/kapitalove-zivotne-poistenie/cmsarticle/
:https://www.slaspo.sk/stats