Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

Všetko o poistení auta

Malá nepozornosť a škody na vozidle sa môžu vyšplhať na tisíce EUR.
Čo by ste mali vedieť o PZP (Povinnom zmluvnom poistení) a Havarijnom poistení?

 • PZP alebo Povinné Zmluvné Poistenie je poistenie zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla v zmysle zákona 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Povinnosť mať uzatvorené PZP má každý držiteľ alebo vlastník motorového vozidla.

 • Zmena poisťovne

  Ak plánujete zmeniť poisťovňu, v ktorej máte aktuálne platnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení, môžete ju vypovedať najneskôr 6 týždňov pred výročným dátumom uzavretia zmluvy.
  Poisťovňa následne ukončí zmluvu k výročnému dátumu.
  Výročný dátum zmluvy je vyznačený na Bielej a Zelenej karte, ktoré ste dostali od Vašej poisťovne, spravidla ako doba platnosti.
  Písomnú výpoveď zmluvy musí klient zaslať do poisťovne, doručiť na podateľňu prípadne zaslať elektronicky (ak to poisťovňa akceptuje) najneskôr najneskôr 6 týždňov pred výročným dátumom uzavretia zmluvy.

  Predaj alebo krádež vozidla

  V prípade predaja Vášho vozidla inému majiteľovi môže klient vypovedať zmluvu bez ohľadu na výročný dátum uzavretia zmluvy.
  K výpovedi zmluvy s poisťovňou je nevyhnutné doložiť fotokópiu technického preukazu, na ktorom je viditeľná zmena majiteľa vo forme odhlásenia vozidla na nového majiteľa.
  V prípade krádeže motorového vozidla je potrebné k písomnej výpovedi doložiť oznámenie o krádeži vozidla, ktoré Vám vydá polícia.
  Písomnú výpoveď zmluvy musí klient zaslať do poisťovne.

  Vyradenie vozidla z evidencie

  Výpoveď poistnej zmluvy je možne zaslať bez ohľadu na výročný dátum uzavretia zmluvy.
  K výpovedi zmluvy s poisťovňou je nevyhnutné doložiť fotokópiu o vyradení vozidla z evidencie, ktorú vydáva príslušný dopravný inšpektorát.

 • Poisťovne každoročne prichádzajú s novými akciami a zľavami, na cene poistenia preto môžete ušetriť desiatky EUR, prepočítajte si cenu PZP online a zistite koľko viete ušetriť na Vašom PZP.
  Okrem ceny poistného je dôležité prihliadať aj na doplnkové služby, ktoré poisťovňa poskytuje ako poistenie čelného skla, odťah v prípade poruchy, výmena pneumatiky pri defekte, doplnenie paliva, preplatenie ubytovania v prípade poruchy a mnohé ďalšie.
  Konkrétny rozsah asistenčných služieb určuje poisťovňa.

 • PZP musí mať uzatvorené každé vozidlo, ktorému bolo alebo má byť vydané osvedčenie o evidencii vozidla.
  Vozidlo bez platného PZP nemôže byt zapísané do evidencie na dopravnom inšpektoráte.
  Majiteľ vozidla, ktorý nemá platné Povinne Zmluvne Poistenie navyše riskuje pokutu až do výšky 3320 EUR.

 • Cena PZP je ovplyvnená najmä zdvihovým objemom motorového vozidla. Na cenu však vplýva aj cenotvorba poisťovní, ich aktuálne akcie a bonusy ako aj bezškodový priebeh poistenia.
  Porovnajte si aktuálne ceny PZP na trhu.

 • Havarijné poistenie kryje riziko krádeže, opravy motorového vozidla pri havárii, odcudzenia motorového vozidla, poškodenia prírodným živlom alebo vandalizmom.
  Nie každý si uvedomuje, že v prípade vzniku neočakávanej udalosti sa môže výška škody na Vašom vozidle vyšplhať na tisíce až desaťtisíce EUR.
  Pokiaľ majiteľ nemá uzavreté havarijné poistenie a škodu mu nespôsobil iný vodič, opravu prípadnej škody znáša v plnej výške majiteľ poškodeného vozidla.

 • Pokiaľ Vám škodu spôsobil iný účastník cestnej premávky, náklady na opravu sú hradene z PZP vinníka, v praxi to však často vyzerá inak.
  Nie každý vie, že pri škode spôsobenej iným účastníkom cestnej premávky, môže nastať situácia, že poisťovňa nepreplatí plnú sumu za nové náhradné diely ale odpočíta si tzv. amortizáciu, ktorá predstavuje zníženie hodnoty vozidla s prihliadnutím na jeho vek a počet najazdených kilometrov.
  V praxi sa tak môže stať, že majiteľ poškodeného vozidla musí zaplatiť tisíce EUR za opravu svojho motorového vozidla aj v prípade, že mu škodu spôsobil iný vodič.
  Havarijné poistenie chráni Vašu peňaženku aj v prípade, že Vám škodu na motorovom vozidle spôsobil vodič iného motorového vozidla. Preplatenie spoluúčasti si následne môžete uplatniť z PZP vinníka dopravnej nehody.

 • Ceny havarijného poistenia v čase kolíšu, poisťovne prichádzajú na trh s akciami a bonusmi, vďaka ktorým vie klient ušetriť značnú časť peňazí. Pri výbere správneho havarijného poistenia však treba dbať aj na rozsah poistného krytia, ktoré sa môže v závislosti od produktu líšiť, rovnako aj na výšku spoluúčasti pri škodovej udalosti.
  Porovnajte si havarijne poistenie online a vyberte to, ktoré vám najviac vyhovuje z pohľadu ceny a rozsahu poistného krytia.
  Po výbere poistného produktu Vám pridelíme experta, ktorý Vám pomôže so zabezpečením obhliadky vozidla a ostatnými formalitami.

 • Cena havarijného poistenia sa odvíja najmä od obstarávacej ceny nového vozidla, vrátane príplatkovej výbavy. V prípade staršieho vozidla poskytujú niektoré poisťovne zľavy, v danom prípade je však potrebné obozretne prihliadať na rozsah plnenia a riziká, na ktoré sa daný poistný produkt vzťahuje. Cena poistenia by nemala byt jediným rozhodujúcim faktorom, je doležíte prihliadať najmä na rozsah služieb a výšku spoluúčasti.

  Dôležitým faktorom pri rozhodovaní je aj rozsah asistenčných služieb, poisťovne poskytujú rôzne asistenčné služby, ktoré ako zákazník určite oceníte, sú nimi najmä bezplatný odťah vozidla do najbližšieho servisu, poskytnutie náhradného vozidla, preplatenie ubytovania, zľavu zo spoluúčasti a mnohé ďalšie.

 • Poistenie slúži na vykrytie rozdielu poistného plnenia, ktoré Vám uhradí poisťovňa v prípade totálnej škody alebo krádeže. Každé vozidlo stráca svoju hodnotu hneď po jeho kúpe, v prípade krádeže alebo totálnej škody je veľmi nepravdepodobné, že Vám poisťovňa poskytne plnenie v plnej výške nadobúdacej ceny nového vozidla. GAP poistenie slúži na pokrytie rozdielu medzi výškou poistného plnenia až do výšky 100% obstarávacej ceny Vášho vozidla.

Spýtajte sa nás na všetko, čo vás zaujíma.

Napíšte nám
Zavolajte si pre najlepšie životné poistenie

Máte záujem?

Zavolajte na 0917 000 888
alebo nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme