Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

Všetko o sporení pre deti

Pred tým, ako sa rozhodnete svoje deti zabezpečiť si zistite, ktorému sporeniu sa radšej vyvarovať.

  • Priemerné ročné úročenie na sporiacom účte predstavuje 1,50 % a 1 % na vkladnej knižke, ak zohľadníme infláciu, naše peniaze budú mať na konci sporenia nižšiu kúpyschopnosť

  • Priemerná ročné zúročenie stavebného sporenia pre rok 2015 predstavuje 2,5 – 2,70 %, pri 6 ročnom sporiacom cykle po zohľadnení poplatku za vedenie účtu (bez zohľadnenia vstupného poplatku za uzatvorenie zmluvy). Ak bude priemerné ročné zúročenie počas nasledujúceho obdobia aspoň vo výške ročnej inflácie, peniaze nestratia svoju kúpyschopnosť v čase.

    • kvôli vyšším poplatkom sa neodporúča šetriť cez kapitálotvorné životné poistenie
    • pri kapitálovom životnom poistení spotrebujú poplatky spojené so správou poistenia až dve tretiny garantovaného úroku, pri trende znižovania garantovanej technickej úrokovej miery je dokonca sporenie dlhodobo horšie zhodnotené ako sporenie na bežných účtoch v banke
    • pri investičnom životnom poistení poplatky, ktoré sú spojené so správou poistenia a fondov znižujú odkupnú hodnotu (sumu na vyplatenie po odrátaní poplatkov) ,na konci poistného obdobia, o približne 30 % v porovnaní s priamym nákupom fondov bez účasti poisťovne

Spýtajte sa nás na všetko, čo vás zaujíma.

Napíšte nám
Zavolajte si pre najlepšie životné poistenie

Máte záujem?

Zavolajte na 0917 000 888
alebo nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme