Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

II. PILIER: ZMENY OD 1. MÁJA. TÝKAJÚ SA AJ VÁS?

II. PILIER: ZMENY OD 1. MÁJA. TÝKAJÚ SA AJ VÁS?

II. PILIER: ZMENY OD 1. MÁJA. TÝKAJÚ SA AJ VÁS? 1920 620 Finvia

1. mája 2023 vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Okrem iného sa týka možnosti či povinnosti vstupu do II. piliera. Určuje tiež pre koho bude II. pilier automatický a stanovuje podmienky, za ktorých je možný výstup z II. piliera.

V dnešnom článku sa dozviete, koho sa týka automatická účasť v II. pilieri, prečo je pred vstupom dôležité poradiť sa s odborníkom aj za akých podmienok bude možné z II. piliera vystúpiť.


II. pilier: automatický pre prvoplatiteľov

Každá fyzická osoba vo veku do 40 rokov, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023, vstúpi do II. piliera automaticky. Jedná sa napríklad o absolventov stredných a vysokých škôl, ale aj navrátilcov zo zahraničia, ktorí sa zamestnajú prvýkrát. Taktiež SZČO, ktorí doteraz nedosahovali príjmy v takej výške, aby im vznikla povinnosť odvodov na dôchodkové poistenie.

V prípade, že poistencovi vzniklo dôchodkové poistenie ešte pred 1. májom 2023 a nedovŕšil 40 rokov, bude môcť do II. piliera vstúpiť dobrovoľne.


Využite možnosť výberu DSS

II. pilier má množstvo výhod v porovnaní s I. pilierom. Sporiteľ si sporí na vlastný dôchodok a nemusí sa spoliehať na to, že na neho v budúcnosti bude mať kto pracovať. Nasporené peniaze je možné v prípade úmrtia dediť a predovšetkým, vhodne zvolenou stratégiou má sporiteľ možnosť zhodnocovať svoje úspory. Peniaze na účtoch v II. pilieri sú totiž investované do fondov.

Pri vstupe do II. piliera si môžete vybrať DSS. Do 60 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia posiela Sociálna poisťovňa poistencovi informáciu o vzniku účasti na starobnom dôchodkovom poistení. Súčasťou je tiež informácia o možnosti uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Práve tá bude investovať vaše vložené peniaze.

Ak si poistenec nevyberie DSS sám do 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia, správcovskú spoločnosť mu určí Sociálna poisťovňa. Tú je možné zmeniť, ale až po jednom roku.


Aj výstup z II. piliera má pravidlá

Sociálna poisťovňa poskytuje tiež informácie o možnosti výstupu z II. piliera. Podľa novely zákona bude môcť poistenec, ktorý vstúpil do II. piliera automaticky, z neho vystúpiť do 730 dní od vzniku dôchodkového poistenia. Na vystúpenie je potrebné doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie. Účasť na starobnom dôchodkovom sporení následne zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku.

Poistencom, ktorí vstúpia do II. piliera po 1. máji dobrovoľne, výstup umožnený nebude.


Investičná stratégia je v II. pilieri mimoriadne dôležitá

Ešte dôležitejšie, ako samotný výber správcovskej spoločnosti je správne nastavenie fondov, v ktorých sa budú vaše odvody zhodnocovať. Pre mladých ľudí odporúčame akciové či indexové fondy, ktoré majú v dlhom časovom období spravidla výrazne vyššie zhodnotenia ako konzervatívne fondy.

Obráťte sa na našich Finvia expertov prostredníctvom kontaktného formulára, bezplatne vám poradia a pomôžu nastaviť ideálne investičné portfólio presne podľa vašich potrieb a očakávaní.