Vyhľadávanie
Generic filters
Exact matches only
Search in content

MÁTE NÁROK NA PRÍSPEVOK NA ZVÝŠENÚ SPLÁTKU HYPOTÉKY?

MÁTE NÁROK NA PRÍSPEVOK NA ZVÝŠENÚ SPLÁTKU HYPOTÉKY?

MÁTE NÁROK NA PRÍSPEVOK NA ZVÝŠENÚ SPLÁTKU HYPOTÉKY? 1920 620 Finvia

S cieľom znížiť dopady rastu úrokových sadzieb na rodinné rozpočty slovenských domácností, vláda minulý rok pripravila zákon, na základe ktorého bolo možné žiadať o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky, resp. úveru na bývanie. Zákon vstúpil do platnosti 1. 1. 2024. Ako však prvé mesiace jeho platnosti ukázali, túto pomoc využilo len niekoľko tisíc domácností a tak vláda pristúpila k rozšíreniu skupiny klientov, ktorí o ňu môžu požiadať.

Pôvodný návrh počítal len s pomocou pre tých klientov, ktorým sa zvýšila splátka po konci fixačného obdobia na svojich pôvodných hypotekárnych zmluvách. Na príspevok na zvýšenú splátku hypotéky tak nemali nárok tí klienti, ktorí si v minulosti refinancovali svoje úvery na bývanie. Toto sa od 1. júna 2024 zmenilo a štátnu pomoc budú môcť získať už aj klienti s refinancovanými úvermi. A to aj spätne od 1. 1. 2024.


Pre koho je určený príspevok na zvýšenú splátku hypotéky

Vláda vo svojich výpočtoch pôvodne počítala, že štátnu pomoc využije viac ako 150 tisíc klientov. Prax však ukázala, že toto číslo je nereálne, keď o príspevok v prvých mesiacoch roka 2024 požiadalo len okolo 17 tisíc dlžníkov. Jedným z dôvodov mohlo byť aj to, že z pomoci boli vylúčení klienti, ktorí si refinancovali svoj pôvodný úver na bývanie. Poslanci tak rozhodli o zásadnej zmene k 1. júnu 2024. O príspevok na zvýšenú splátku hypotéky môžu požiadať už aj klienti s refinancovanými úvermi na bývanie.

Vláda na príspevok vyčlenila 64 miliónov eur. Počíta, že by oň mohlo požiadať do 50 000 domácností. Maximálna výška príspevku ostáva ako v pôvodnom návrhu – 75 % zo zvýšenej splátky, maximálne 150 eur mesačne.


Príspevok nie je určený pre právnické osoby. Nárok naň vám vzniká, ak:

  • máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,
  • sa vám zvýšila mesačná splátka úveru na bývanie z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru po 31. 12. 2022 (refix úveru) v porovnaní s referenčnou splátkou (pôvodnou splátkou úveru na bývanie),
  • stedlžníkom alebo spoludlžníkom na zmluve o úvere na bývanie.

 

Ak sú na zmluve dvaja a viacerí dlžníci, nárok vzniká len jednému z nich.


Vyšpecifikované sú aj zmluvy o úvere na bývanie, na základe ktorých je možné žiadať o príspevok:

  • zmluva s účelom úveru „ kúpa tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby“ uzatvorená pred 01.01.2024 a pri ktorej došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby úveru došlo po 31.12.2022

 

  • zmluva „refinancovaný úver s refixom“ uzatvorená pred 01.06.2024 so zvýšením úrokovej sadzby po 31.12.2022. Úver musel byť poskytnutý na splatenie jedného alebo viacerých úverov, pričom aspoň jeden z týchto splatených (pôvodných) úverov bol poskytnutý na účel: „nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby.“ Pôvodný (splatený) úver bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere uzatvorenej pred 01.01.2024; 

 

  • zmluva „refinancovaný úver bez refixu“ uzatvorená v období od 01.01.2023 do 31.05.2024, úver bol poskytnutý na splatenie jedného alebo viacerých úverov a aspoň jeden z týchto splatených (pôvodných) úverov bol poskytnutý na účel „nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby“. Pôvodný (splatený) úver bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere uzatvorenej pred 01. 01. 2024.

 

V tomto prípade nedošlo k zvýšeniu splátky úveru v banke, ktorá v súčasnosti poskytuje úver, ale splátka sa zvýšila v porovnaní  s priemernou mesačnou splátkou pôvodného úveru.

V porovnaní s pôvodným zákonom sa novelou nezmenila podmienka o príjme dlžníka a spoludlžníka. Nárok na príspevok na zvýšenú splátku hypotéky majú klienti, ktorých príjem bol v posudzovanom období maximálne vo výške 1,6-násobku priemernej mzdy.

Ak potrebujete pomôcť s nastavením vašej hypotéky alebo si plánujete vziať novú hypotéku, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára.